SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

၂၀၁၈- ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏ မူႏွင့္အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး

Tuesday, 04 September 2018 11:43 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၃

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္ အစည္းအေဝး ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံမွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ လာေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖဲြ႕က ေပးပုိ႔ေသာ ျပည္သူ႔ေႂကြးၿမီ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဖိတ္ၾကားကာ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တို႔၏မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မင္းလွမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသန္းေအာင္စိုးက စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနအတြက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ အိမ္တစ္အိမ္ကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြနည္းၿပီး သံုးေငြမ်ားေနပါက အေႂကြးတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဆိုပါက မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိက အားထားသည္ ဆုိေသာ္လည္း ရာသီဥတု ဆိုးရြားေနသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကထား၍ မရေတာ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတုကို အဓိက အားမထားရသည့္ ေမြးျမဴေရးကိုသာ အားထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူဦးေရမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ တည္ရွိေနသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရရွိသည့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္သံုးစဲြမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲ သံုးစဲြရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားတြင္ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အထိ ဆည္ေျမာင္းတြင္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သားငါးႏွင့္ သမကိစၥမ်ားတြင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သံုးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆည္ေျမာင္းအတြက္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ သုည ဒသမ ၃ ႏွင့္ သုည ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သံုးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သုေတသနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သုည ဒသမ ၃၊ သုည ဒသမ ၄ ႏွင့္ သုည ဒသမ ၆၊ ၁ ဒသမ ၃၊ ၂ ဒသမ ၅၁ အထိ သံုးထားသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သုည ဒသမ ၂ ႏွင့္ သုည ဒသမဝ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ သံုးထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သုေတသန ေကာင္းမွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တိရစာၧန္ ေဆးသုေတသနဌာန တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည့္မ်ဳိးမ်ား၊ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ မ်ဳိးမ်ားကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာဂါအသစ္အဆန္း မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကာကြယ္ကုသႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ေမြးျမဴေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ျမစ္သာစီမံကိန္းသည္ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံလာသည့္ ၃၄ ဘီလီယံကို ခြင့္ျပဳေပးသည့္ တိုင္ေအာင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းကို အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စား လာေရာက္ရွင္းလင္းသည့္ စီမံကိန္း ဒါ႐ုိက္တာက တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ သံုးစဲြခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုတင္ျပေတာင္းခံ လာသည့္ ၁၄ ဒသမ ၃၇၁ ဘီလီယံသည္ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္မျပဳခင္ ကတည္းက ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည့္ အတြက္ ျပင္ပပုဂၢလိက ကုမၸဏီ၂၁ ခု၏ စုိက္ထုတ္ေငြ အမ်ားစု ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာအရ စိစစ္ေရးပူးေပါင္း အဖဲြ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုသို႔မျဖစ္မေန ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဟူသည့္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဘတ္ဂ်က္စိစစ္သည့္ ေနရာတြင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေတာင္းခံမႈကို လံုးဝခြင့္မျပဳရန္ စိစစ္ေရးပးူ ေပါင္းအဖြဲ႔ ၂၀ ကို တရားဝင္ပန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ကာ အတိအလင္း ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ေတာင္းခံမႈကို ခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ၾကန္႔ခံုးေက်ာ္ တံတားစီမံကိန္းအတြက္ ေငြက်ပ္သန္း ၁ဝဝဝ တင္ျပေတာင္းခံမႈတြင္ ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပအကူအညီ ဆုိသည္ကို ကြာျခားမႈမရွိေၾကာင္း၊ ျဖန႔္ေဝထားသည့္ ဘ႑ာစာအုပ္ထဲတြင္ ႏွစ္လမ္းသြားအရွည္ ၃၇၈ မီတာႏွင့္ စီမံကိန္း လ်ာထားတန္ဖိုး ၆ ဘီလီယံဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ တင္ျပမႈတြင္ ေလးလမ္းသြား၊ အရွည္ ၃၂၈ မီတာ စီမံကိန္း လ်ာထားတန္ဖိုးမွာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ျဖစ္ေနၿပီး ကဲြလဲြမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ေထာက္ၾကန္႔လမ္းဆံုသည္ လမ္းပိတ္ၿပီး သြားလာရ ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ၿပီး ေျဖရွင္းရေလာက္သည္အထိ အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေသခ်ာမသံုးသပ္ဘဲ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား သံုးစဲြရမည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား လြယ္ကူစြာ သြားလာႏိုင္ရန္ လူကူးခံုးေက်ာ္ တံတားမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လမ္းေပၚ၌ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို စည္းကမ္းရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း၊ ၿခံစည္း႐ုိး ကာျခင္းစသည့္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မေျဖရွင္းဘဲ ခံုးေက်ာ္တံတား ေဆာက္လုပ္မည္ ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြကို ဦးစားေပးလုိက္ မသံုးစဲြဘဲ ျဖဳန္းတီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေထာက္ၾကန္႔လမ္းဆံုသည္ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္ လမ္းေၾကာင္းထဲ၌ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ မိုးပ်ံတံတားအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသင့္ေၾကာင္း၊ ယခုခံုးေက်ာ္တံတားကို တည္ေဆာက္ထားမည္ ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ စီမံကိန္းအတြက္ ထိခိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေထာက္ၾကန္႔ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္မႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

Read 281 times Last modified on Tuesday, 04 September 2018 11:43