SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တူရကီႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ေတယစ္ပ္ အာဒိုဂန္ႏွင္႕ ရခိုင္ျပည္နယ ္အေရးကိစၥ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး

Wednesday, 06 September 2017 10:28 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္   စက္တင္ဘာ  

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ တူရကီႏိုင္ငံသမၼတ  မစၥတာ  ေတယစ္ပ္  အာဒိုဂန္၏ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈအား လက္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး   ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တူရကီသမၼတ မစၥတာအာဒိုဂန္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥကို အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊   ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားသုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သံသယမရွိေၾကာင္း၊ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လူအမ်ားျဖန္႕ေဝေနေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးစြာ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္   ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မိမိတို႔အေနျဖင့္  လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အကာအကြယ္မ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းသေဘာကို ေကာင္းစြာသိရွိ နားလည္ၿပီး အစဥ္အၿမဲ အေလးထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံး ၏ အခြင့္အေရးကို   ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ  အခြင့္အေရးသာမက လူမႈေရးႏွင့္   လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးနည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ရန္  စတင္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာအကူအညီသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ား ဖန္တီးျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကာလရွည္ၾကာ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း ဆက္ဆံေရးထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းကို အၿမဲထိန္းသိမ္းထားလိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တူရကီသံအမတ္ႀကီးက တင္ျပၿပီး ျဖစ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊  တူရကီ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ  အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သတင္းဓာတ္ပုံ အမွားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္ကို သိရွိၿပီးျဖစ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊  တူရကီ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အျဖစ္သည္ သတင္းအမွားမ်ား ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ၏ျမင္သာေသာ (The Tip of a huge Iceberg of  Misinformation) အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ သတင္းဓာတ္ပုံ အမွားမ်ားကို  မတူညီေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ျပႆနာအမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးေနၾကသည္ကို မွန္းဆၾကည့္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တူရကီႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပီေကေက (the Kurdistan Worker' Partyor PKK - Kurdish: Partiya Karkeren Kurdistan) ကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္  အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏    စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရသည္မွာ အေတြ႕အႀကံဳအသစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအၾကမ္းဖက္ဝါဒ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ မလာေစရန္ႏွင့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕မသြားႏုိင္ေစရန္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အျမစ္မတြယ္ေစေရး အတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူအားလုံးေဘးကင္းလုံၿခဳံ စိတ္ေအးခ်မ္းသာေစရန္ လိုအပ္သည့္ ကာကြယ္မႈအားလုံး ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို   အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္   အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကို အျမန္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တူရကီသမၼတ မစၥတာအာဒိုဂန္က ျမန္မာအစိုးရ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္   စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သိရွိေၾကာင္း၊  ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ တူရကီႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္  ဆက္ဆံေရးေကာင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။                     

Read 379 times Last modified on Wednesday, 06 September 2017 10:29