SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

(၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ လူ့အခြင္႕အေရး ေကာင္စီတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္႕ေဆြ မိန့္ခြန္း ေျပာၾကား

Thursday, 27 February 2020 09:16 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂၆

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိက်င္းပသည့္ (၄၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအစည္းအေ၀း၏ အဆင့္ျမင့္က႑သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္   ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဗီယင္နာေၾကညာခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္တို႔ကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္ (၂၇)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို အမွတ္ရလ်က္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ““ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္တို႔အား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ နည္းတူ ျပည္တြင္း၌ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား မကုန္ဆံုးသည္အထိ အျခားအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္သည့္ မူ၀ါဒအား ေထာက္ခံအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားသည္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ခံစားခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ဦးစားေပး ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဖိတ္ေခၚႏုိင္ေရး   အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈဆုိင္ရာ ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ားကို အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံု စတုတၳ အစည္းအေ၀းကို မၾကာမီလမ်ား အတြင္း က်င္းပသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိုက္အ၀န္း အားလံုးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္း၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥကိုေျဖရွင္းရန္ အစိုးရ၏ ကတိက၀တ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အာဆာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့မႈသည္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္သာမက ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူမႈသဟဇာတျဖစ္ေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အားေလ်ာ့ေစေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စိစစ္ၿပီးသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လံုၿခံဳစြာႏွင့္ သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အျမန္ဆံုး စတင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း   အေလးေပးေျပာၾကားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုတိက်စြာလိုက္နာ၍ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵ၊ ကတိက၀တ္ျပဳထားမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပသရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံ မူ၀ါဒမ်ားကို အခုိင္အမာ လိုက္နာေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (ICOE)ႏွင့္ ဆက္စပ္၍   ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဇာတ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာၾကားမႈမ်ားကို အေျခမခံဘဲ မ်က္ျမင္သက္ေသ ၁၅၀၀ နီးပါးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို အရင္းခံထားသည့္ ICOE ၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတ႐ံုးမွ ေနာက္ထပ္စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ကလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားက ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုလံု ေတြ႕ရွိပါက စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးမွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရားဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ တည္ေထာင္ျခင္း (၇၅)ႏွစ္ျပည့္ က်င္းပျခင္းႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို ပံုမွန္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္(UPR)သည္ တန္းတူ အေျခအေနႏွင့္ တန္းတူေျပာေရးဆိုခြင့္တို႔ကို အေျခခံကာ  လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္   အေကာင္းဆံုး ယႏၱရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ (၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ UPRလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏   အစည္းအေ၀းတြင္   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ UPR သံုးသပ္မႈကိုျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း  အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက မည္မွ်ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးထားရွိေၾကာင္းကို ““မိမိတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီကို လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥအားလံုးအား တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံသည့္ ေနရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးစားေပး ကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူသည့္ေနရာ၊ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လက္ကိုင္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တန္းတူညီမွ်မႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္၍ စံႏွစ္မ်ဳိး က်င့္သံုးမႈအား ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ေနရာ၊ ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့စြာ တစ္ဖက္သတ္ အာဏာသံုးမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ခြင့္မျပဳသည့္ေနရာ၊ ဓနအင္အား ႂကြယ္၀မႈအတုိင္းအတာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႊမ္းမိုးမႈတို႔ျဖင့္ တန္ဖိုးကို မဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာဟူ၍ စိတ္ကူး အိပ္မက္ခဲ့ေၾကာင္း””ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ““မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မွာ ယခုထိ အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း”” ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ““စိတ္ကူးရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ အမွန္တကယ္ျဖစ္မလာေၾကာင္း””အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားၿပီး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ အားလံုးေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ လူသားအားလံုး အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး အႏွစ္သာရမ်ား ခံစားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္  အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေရး အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။      

(သတင္းစဥ္)

Read 44 times Last modified on Thursday, 27 February 2020 09:32