SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္

Wednesday, 11 March 2020 09:22 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္  မတ္  ၁ဝ

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည့္ COVID-19 လတ္တေလာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ဂိတ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဆး႐ံုအေျချပဳအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း   ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

(က)   ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ (၉-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီး ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္စပ္ဝင္ထြက္ဂိတ္တြင္ အဖ်ားစစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ လူနာအား စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရၿပီး  လြိဳင္ေကာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ၫႊန္းပို႔ခဲ့သည္။  ၄င္းအား ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သီးျခားထားရွိ ကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာ ရယူ၍ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

(ခ)     ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ အသက္၃၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ (၁ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး (၁-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္မွ စတင္၍ ဖ်ားျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းေဝဒနာမ်ား စတင္ခံစားခဲ့ ရသျဖင့္ (၁ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္တြင္ ရန္ကုန္အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ လာေရာက္ျပသခဲ့ရာ ၄င္းအား ေစာင့္ၾကည့္လူနာ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍  သီးျခားထားရွိ ကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး  ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ၍  အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္း၌ လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရွိရပါ။

(ဂ)     ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ (၇-၃-၂ဝ၂ဝ) ရက္မွစတင္၍ အျပင္းဖ်ားျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ တက္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴခက္ခဲျခင္း ေဝဒနာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ (၈-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္တြင္ အင္းစိန္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိေသာ္လည္း ျပင္းထန္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍   သီးျခားထားရွိကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈ ဆုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

(ဃ)   ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ (၁-၃-၂ဝ၂ဝ) ရက္မွစတင္၍ အျပင္းဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း လကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ (၇-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္တြင္ အင္းစိန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ ကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းမွာလြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိေသာ္လည္း ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္တြင္ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ (၁ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သီးျခားထားရွိကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာရယူ၍ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပုိ႔စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

(၁ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ) ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခဲြမႈဆုိင္ရာဌာန (ရန္ကုန္)၏ ျပန္ၾကားခ်က္ အရ သက္ဆုိင္ရာေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိေသာ-

          (က)   မေကြးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္  ကုသမႈ ခံယူေနေသာ  မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္  အသက္    ႏွစ္ ၂ လအရြယ္ ကေလး(က်ား)တစ္ဦး၊

(ခ)     ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ံုတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူေနေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္

(ဂ)     ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ံုတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ကုသမႈ ခံယူေနေသာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္သည့္အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္းသံုးဦးတုိ႔၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိုင္းရပ္ေရာဂါပိုး မရွိေၾကာင္း (မရွိေၾကာင္း) စစ္ေဆးသိရွိရသည္။

ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သို႔  (၈-၃-၂ဝ၂ဝ)  ရက္ႏွင့္  (၉-၃-၂ဝ၂ဝ)  ရက္တို႔တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားရာဇဝင္ရွိသျဖင့္ ၁၄ ရက္တာကာလ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ျခင္း (Hospital Quarantine) ျပဳလုပ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈလ်က္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁၅ ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား ရယူ၍ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဌာန(ရန္ကုန္)သို႔ ေပးပုိ႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၄င္းတုိ႔အားလံုး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ဗိုင္းရပ္ေရာဂါ ပိုးမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆး သိရွိရသည္။

ယေန႔ (၁ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ) ရက္ ည ၆ နာရီအထိ လူနာခုနစ္ဦးအား သက္ဆုိင္ရာ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈကုသမႈ ေပးလ်က္ရွိသည္။

(၁ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ) ရက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  COVID-19  ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ မေတြ႕ရွိ ေသးေသာ္လည္း ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၁ဝ၅ ႏုိင္ငံတြင္ COVID-19  ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပး အခ်က္အလက္မ်ားအား တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

COVID-19  ေရာဂါျဖစ္ပြားသူႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ား၊ ေရာဂါကူးစက္ ျပန္႔ပြားမႈမ်ားျပားရာ ေနရာေဒသမွ ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူမ်ားႏွင့္ သံသယေရာဂါ လကၡဏာျဖစ္ပြား လာသူမ်ားအေနျဖင့္ အနီးဆံုး က်န္းမာေရးဌာနသို႔ မျဖစ္မေနသတင္းေပးပို႔ၾကပါရန္၊ သံသယေရာဂါလကၡဏာ ျဖစ္ပြားသူမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အနီးဆံုး က်န္းမာေရးဌာနထံသုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔ပါရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ အသြားအလာ ကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း (quarantine)လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကပါရန္ ထပ္မံတုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ (၉-၃-၂ဝ၂ဝ) ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း ၁ဝ၅ ႏိုင္ငံ၌ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း ၁ဝ၉၅၇၇ ဦး၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း ၃၉၉၃ ဦးရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ေသဆုံးမႈရာခုိင္ႏႈန္း ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြား/ေသဆုံးမႈမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ-

 

ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးတြင္  ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားေသာႏုိင္ငံမ်ား ဆက္တုိက္ မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္  ႏုိင္ငံျပင္ပမွ ေရာဂါကူးစက္မႈ (Imported case) မ်ားသာမက ႏိုင္ငံတြင္း၌ပါ ေရာဂါကူးစက္မႈ (Local transmission) မ်ား ရွိလာၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ကူးစက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာႏုိင္ငံ ၅၈ ႏိုင္ငံရွိသည္။

          သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ (၂၈-၂-၂ဝ၂ဝ)ရက္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားႏုိင္မႈ အေျခအေန  (Risk Assessment) အား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား အားလုံးတြင္ အလြန္ျမင့္မားသည့္အဆင့္ (Very High) အျဖစ္ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

          ကုိရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ အီတလီႏိုင္ငံႏွင့္ အီရန္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၊  ေသဆုံးမႈသည္  တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံျပင္ပ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အားလုံး၏ ၇၆ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ႏွင့္ ေသဆုံးမႈ အားလုံး၏ ၈၉ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။

          လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကမၻာေပၚတြင္ COVID-19 ေရာဂါအတည္ျပဳ လူနာမေတြ႕ရွိရေသးေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း ၈၉ ႏိုင္ငံရွိၿပီး ထုိႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။

          ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံရွိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားတြင္ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္း၍ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေန (၁ဝ-၃-၂ဝ၂ဝ) ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ထိ

 

 တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ (၃၁-၁-၂ဝ၂ဝ)ရက္မွ (၉-၃-၂ဝ၂ဝ)ရက္အထိ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ ေတြ႕ရွိရမႈ အေျခအေနမ်ားမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၃ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၆ ဦး၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၁ ဦး စုစုေပါင္း ၈၅ ဦးတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Read 33 times Last modified on Wednesday, 11 March 2020 09:28