SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္႕ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳ မူးယစ္ ေဆး ဝါးႏွင္႕စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကိုျပင္ ဆင္သည္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင္႕စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြး

Thursday, 03 August 2017 15:27 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္   ၾသဂုတ္   ၂

ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၃၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံ နက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ   ဦးျမမင္းေဆြ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေငြ  အရအသံုးဆိုင္ရာ  ဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၃၅ဝဝ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းညဳိႀကီး-က်ပ္ တန္း ကုန္း ေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းအပ္ၿပီး  ရက္ပိုင္း အတြင္း  ကမ္းၿပိဳပ်က္စီးခဲ့ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို  သိရွိလို ေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ပခု ကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းညဳိႀကီး ေက်းရြာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ေရး ဆြဲရာတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ  အေျခခံစံႏႈန္း တြက္ခ်က္ မႈမ်ားျဖင့္တြက္ခ်က္ၿပီး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို  မေကြး တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွသတ္မွတ္ထားေသာ    ေဒသေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အိတ္ ဖြင့္ တင္ဒါျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း။

လက္ရွိကမ္းၿပိဳမႈအေျခအေနမွာ အမ်ားဆံုး ၂၅ ေပခန္႔   ကမ္းပါးေနာက္သို႔ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ လူေန အိမ္မ်ားႏွင့္ ေပ ၁ဝဝ ခန္႔ ကြာေဝးေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ေရျမင့္တက္လာသည့္အတြက္   ေရစားကမ္းၿပိဳမႈအား အေရးေပၚကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Floating  Structure ၁၁၅ ခု ခ်ထားေပးျခင္း၊ အေလးဝန္ဆြဲသစ္ကိုင္းမ်ား ကမ္းပါးတစ္ ေလွ်ာက္ ခ်ထား ေပးျခင္း၊ Cable Groyne စုစုေပါင္း ၁၈ ခုႏွင့္ ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ Slope ေျဖ၍ ဏသူပ္နူအ မ်ား ခင္းၿပီး ေမ်ာတိုင္မ်ား႐ိုက္ကာ သဲအိတ္မ်ားျဖင့္ဖိေပးျခင္း   စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ ရြက္ ထားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေရးေပၚကမ္းၿပဳိ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ ရြက္ထားသည့္အတြက္ ျမစ္ေရက်ခ်ိန္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ ေရတိုက္စားကမ္းၿပိဳမႈ ဆက္ လက္ျဖစ္ ပြားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိး သားလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီဝင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁ဝ)မွ ဦးလားလ္မင္းထန္က လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပၿပီး အမ်ဳိး သားလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က  ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား တစ္ပိုဒ္ ခ်င္းစီ အလိုက္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူအတည္ျပဳသည္။ဆက္လက္၍ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း အား အမ်ဳိးသား လႊတ္ ေတာ္မွ အတည္ျပဳေပးပါရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက အဆို တင္သြင္းရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈)မွ ဦးကိုကိုႏိုင္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း အား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။ထို႔ေနာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ သည့္ဥ ပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ကိုကိုႏိုင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ ေဆးဝါး ကင္းစင္ ပေပ်ာက္ေရး အႏွစ္ ၂ဝ စီမံခ်က္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္၍ ယေန႔ တိုင္ အက်ဳံးဝင္ေနသည့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံခ်က္အား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ အဓိကအခက္ အခဲႏွစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘ႑ာေငြ ပိုမိုျဖည့္တင္းေပးရန္လိုအပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ ငံတကာ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့မ်ား ရရွိမႈနည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ ေဆးဝါး မ်ား ဆိုင္ ရာ ဥပေဒကို  ျပင္ ဆင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းသည္

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိႏိုင္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာန အလိုက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦ၊ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း ကိရိ ယာမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ား အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး သည့္ အတြက္   ဤဥပေဒအ တည္ျဖစ္ သြားပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိလာႏိုင္ၿပီး  အစိုးရအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္လာႏိုင္ သျဖင့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံခ်က္ခ်မွတ္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အသင့္ျဖစ္ခ်ိန္ မွသာ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ လတ္တေလာျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္ မသင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေဆြးေႏြး သည္။ အဆိုပါ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္   စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ ျပန္လည္ၾကားနာေဆာင္ရြက္ ရန္ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္းခ်စ္ၾကည္ ေရး ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို  ေကာ္မတီ ဥကၠ႒  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာသန္းဝင္း၊ က်န္းမာေရး၊  အား ကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာေကာ္ မတီ၏  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီရင္ခံစာကို ေကာ္ မတီဝင္  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ မန္းထြန္းႀကဳိင္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ဦးေဝစိန္ေအာင္တို႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကား တင္ျပၿပီး  ေဆြးေႏြးလိုသည့္    လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက   အမည္ စာရင္းတင္ သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း  လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

သူရေဇာ္၊ မီမီၿဖိဳး(သတင္းစဥ္)

Read 1138 times Last modified on Thursday, 03 August 2017 15:41