SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ရာသီတုပ္ေကြးေရာ၈ါ (H1N1) အေရးႀကီးအဆုိႏွင္႕ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္ဆံုးျဖတ္ H1N1 ေရာဂါ အေျခ အေနကို လူတုိင္း နားလည္သိရွိကာ ေရာဂါ ဆုိးႀကီးျဖစ္ မလာေအာင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္

Thursday, 03 August 2017 15:36 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ေနျပည္ေတာ္   ၾသဂုတ္   ၂

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပၪၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၃၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံ နက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္၌ က်င္း ပ သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ နန္းယြန္းမဲဆႏၵနယ္မွဦးဝမ္းလွ၏ ပန္ေဆာင္ၿမိဳ႕ေပၚမွ နယ္စပ္ အထိ (၁/၃)မုိင္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္း အား သတ္မွတ္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ Dragon  Power  Light ကုမၸဏီအား အေရးယူေပးရန္ အစီ အ စဥ္ရွိ၊ မရွိ  ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္း ထြဋ္ က နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္ေဆာင္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္အထိ ၂ မုိင္ ၃ ဖာလံု ကတၱ ရာ ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစိစစ္ခ်က္အရ ေက်ာက္လမ္း ခင္းၿပီး  ၁ မုိင္၃ ဖာလံုတြင္ ကတၱရာ ၁ ဖာလံုေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္ ရန္က်န္ ေက်ာက္လမ္း ၁ မုိင္ႏွင့္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး   ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းသည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ကတၱရာဝယ္ယူရန္ အခက္ အခဲရွိျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားမွ ဝယ္ယူရာတြင္လည္း တႏုိင္း-ရွင္ေဗြယန္-နန္းယြန္းလမ္းတြင္ နယ္ေျမလံုၿခံဳ ေရးအေျခ အေနအရ   သယ္ယူရန္ မလြယ္ကူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာ ေနရျခင္ းျဖစ္ေၾကာင္း။သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး စနစ္တက်ၾကပ္ မတ္တြန္း အား ေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးမႈမရွိပါက အဆုိပါ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံစာခ်ဳပ္  ပ်က္ျပယ္ေစျခင္း၊ Black  List စာရင္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေနာင္ ေဆာင္ ရြက္ မည့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္   လုပ္ငန္း အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖ ၾကား သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ ''တူးေျမာင္း ဥပ ေဒၾကမ္း''ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၏ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကအဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္း၊ ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒  ဦးဝင္းျမင့္က ေၾကညာသည္။

ထုိ႔ျပင္ေက်ာက္ကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းသည့္ ''ရာသီတုပ္ ေကြးေရာ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမရွိ ေစရန္ ႏွင့္   အေသအေပ်ာက္နည္းပါးေရးအတြက္ လူေနထူထပ္ေသာ ေက်ာင္း၊ ေစ်း၊စက္႐ံု၊ အလုပ္ ႐ံု၊ ရထား၊ ဘတ္စ္ကား၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ေလဆိပ္မ်ားအထိ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆုိ''ကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေဆြးေႏြးၾကသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစန္းသီတာခင္က ေဆြးေႏြး ရာ တြင္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာရာသီ တုပ္ ေကြး ေရာဂါ SeasonalInfluenza  A(H1N1) pdm 2009-Positive ႏွင့္ ျပင္းထန္အသက္႐ွဴ လမ္း ေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါ  evere AcuteRespiratory Illness မ်ားကို ကမၻာ့က်န္းမာ ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက  စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရိွေသးဟုဆုိေသာ္လည္း   ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ မကင္းျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌  Influenza A (H1N1) 2009 ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္အထိ ၆ဝဝ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လတ္တ ေလာျပင္း ထန္အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါလူနာ ၂၄၅ SeasonalInfluenza  A(H1N1) pdm 2009-Positive လူနာ ၇၆ ဦးရိွခဲ့ၿပီး ၁၂ ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အကာ အကြယ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ အကူအညီမ်ားအျမန္ဆုံးရရိွေရး၊ လို အပ္ပါ ကသီး သန္႔ရန္ပုံေငြမွ  ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ရရိွေရးအပါအဝင္ အျခားလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊   အာဏာပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ႏုိင္ငံပိုင္/ပုဂၢလိကပိုင္မီဒီယာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ သူ အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပါ ျပည္သူႏွင့္အတူပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အား တုိက္တြန္းေၾကာင္း    အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းအုိက္လွက တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္  H1N1 ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕အသီးသီးတြင္  က်န္းမာေရး အသိ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအလိုက္ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ကူးစက္ ေရာ ဂါကုသေရး သီးသန္႔ လူနာေဆာင္မ်ားျပင္ ဆင္ထားျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြား မႈႏွင့္ပတ္ သက္ ၍  အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစိတ္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ပုံမွန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းတပ္ရင္း/တပ္ဖြဲ႕အသီးသီးတြင္  စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊  ကုသေရး၊  ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ၿမိဳ႕နယ္/ ခ႐ုိင္/ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  H1N1 ေရာဂါအေျခအေနကိုလူတုိင္းနားလည္သိရိွကာ ကိုယ္စီ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး အေျခအေန ဆိုးေသာ ေရာဂါဆိုးႀကီးျဖစ္မလာေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္  ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း  အေရးႀကီး အဆိုအား ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။

အေရးႀကီးအဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာျမင့္ေထြးက Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 2009-Positive လူနာ မ်ား အနက္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တစ္ဦး ထပ္မံေသဆုံးခဲ့ သျဖင့္ ေသဆုံးသူ ၁၃ ဦးရိွေန ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ေန႔မအားညမနား က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကလည္း လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကူညီပံ့ပိုး ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းေျဖၾကားၿပီး  အေရးႀကီး အ ဆိုအားလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။

ေအာင္လိႈင္ဝင္း

Read 798 times Last modified on Thursday, 03 August 2017 15:38