အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကြေညာချက်အမှတ် (၁ /၂၀၂၁) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ   ၆   ရက်

အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကြေညာချက်အမှတ်

(၁ /၂၀၂၁)

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ   ၆   ရက်

၁။      တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေပါ  ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သော တောင်သူ လယ်သမားများအတွက်  သင့်တင့်မျှတသော ဈေးကွက်နှင့်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပေါ်စေရေး အတွက် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မည့်  စပါးသီးနှံအတွက်  အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်း  ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

၂။      အစိုဓာတ် (၁၄)ရာခိုင်နှုန်းရှိ၍ အဖျင်း၊ အမှော်၊  ဖုန်၊ သဲ၊ ခဲ  ကင်းစင်ပြီး အရည်အသွေးဆိုင်ရာ  သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့် တစ်တင်း (၄၆) ပေါင်ကိုက် စပါးတင်း(၁၀၀)၏ အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်းကို (၅၄၀၀၀၀)ကျပ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။

၃။      ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးသည် အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်းအပေါ်တွင်ဖြစ်ပါက ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်း ဝယ်ယူရန်နှင့် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးသည် အခြေခံ ရည်ညွှန်း  စပါးဈေးနှုန်းအောက်တွင်ဖြစ်ပါက အခြေခံဈေးနှုန်းအတိုင်း ဝယ်ယူရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုသတ်မှတ်သော အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်းသည်  ၂၀၂၁ ခုနှစ် မိုးစပါးနှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်  နွေစပါးတို့အတွက် ရည်ရွယ်ဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၄။      အခြေခံရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချရန်အခက်အခဲရှိသော တောင်သူ လယ်သမားများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ မြို့နယ်ကိုယ် စားလှယ် များသို့ဖြစ်စေ၊ အသင်းချုပ် ရုံးချုပ် (ဖုန်း၊ ၀၁-၂၃၀၁၁၂၈၊ ၀၁-၂၃၀၁၁၂၉၊ ၀၁-၂၁၈၂၆၆) သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့်

အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့