တပ်မတော်သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ပညာတက္ကသိုလ် သင်တန်းသားများအလိုရှိသည် (ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ ပုံစံ)