၂၁-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်သော အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ

 

၂၁-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်သော အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိရောင်းချနေသည့် တစ်ပတ်အတွင်း စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ရောင်းချနေသည့် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများကို  လေ့လာကြည့်သည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓာတ်ဆီဈေးမှာ အဆင့်(၈)နှင့် ဒီဇယ်ဈေးမှာ  အဆင့်(၈)နေရာတွင်ရှိ ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရသည့်အတွက် သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပါကြောင်း။

3