၁၀-၅-၂၀၂၄ ည(၈)နာရီ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားပြည်တွင်းသတင်း