အယ်ဒီတာ့အာဘော်

သာသနာ့အကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဆရာတော်

သာသနာ့အကျိုးကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ဆရာတော်

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၆ ရက်)