အယ်ဒီတာ့အာဘော်

လူတိုင်းသက်ရှည်ကျန်းမာစေချင်သည်

 

လူတိုင်းသက်ရှည်ကျန်းမာစေချင်သည်

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်)

    လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်သော အရာသည် ကျန်းမာရေးဖြစ်သည်။ ကျန်းမာမှ အလုပ်လုပ်နိုင်မည်။

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မသန်စွမ်းသူများနှင့်အတူ ကူညီဆောင်ရွက်စို့

 

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မသန်စွမ်းသူများနှင့်အတူ ကူညီဆောင်ရွက်စို့

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်)

ကောင်းကျိုးများပြား မသိုးသင်္ကန်းကပ်လှူထား

ကောင်းကျိုးများပြား မသိုးသင်္ကန်းကပ်လှူထား

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်)

မသိုးရွှေကြာသင်္ကန်း ရက်လုပ်ကပ်လှူ ပူဇော်ခြင်း

မသိုးရွှေကြာသင်္ကန်း ရက်လုပ်ကပ်လှူ ပူဇော်ခြင်း

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်)