အယ်ဒီတာ့အာဘော်

လူမှုဘဝမြင့်မားရေး စာကြည့်တိုက်တွင်စာဖတ်ပေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                  

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ ၃ ရက်)

လူမှုဘဝမြင့်မားရေး စာကြည့်တိုက်တွင်စာဖတ်ပေး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် လူမှုစီးပွားဘ၀

 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် လူမှုစီးပွားဘ၀

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေ ၁ ရက်)

ပြည်သူအားလုံးပါဝင်လို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြစို့

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၃၀ ရက်)

ပြည်သူအားလုံးပါဝင်လို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြစို့

သဘာဝအလှများပိုမိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                  

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၈ ရက်)

သဘာဝအလှများပိုမိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်

နိုင်ငံတော်အတွက် လူရည်ချွန်မောင်မယ်များ

 

နိုင်ငံတော်အတွက် လူရည်ချွန်မောင်မယ်များ

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                

 (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၇ ရက်)

ပြည်တွင်း၌ ထုတ်ကုန်များ ပြည့်ဝစွာထုတ်လုပ်ရေး

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၆ ရက်)

ပြည်တွင်း၌ ထုတ်ကုန်များ ပြည့်ဝစွာထုတ်လုပ်ရေး

ထူးချွန်ထက်မြက်သော မျိုးဆက်သစ်များ

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၄ ရက်)

ထူးချွန်ထက်မြက်သော မျိုးဆက်သစ်များ

လူငယ်ဆိုသည်မှာ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို အလှဆင်ကြရမည့်သူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အနာဂတ် ကာလတွင် လူကြီးများထံမှနိုင်ငံတော်တာဝန်များကို  ပခုံးပြောင်းထမ်းဆောင်ကြရမည့်သူများဖြစ်သည်။