အယ်ဒီတာ့အာဘော်

မြန်မာ့အားကစားထူးထူးချွန်ချွန် ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိနေစေရေး

 

မြန်မာ့အားကစားထူးထူးချွန်ချွန် ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိနေစေရေး

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး

 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်               

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်)

ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်ပေး

 

ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်ပေး

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

 (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်)

ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်ထွန်းရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း

 

ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်ထွန်းရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း

 

အယ်ဒီတာ့အာဘော်                 

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်)