SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပား၏ ေထာက္ခံမႈ ပုိမုိေလ်ာ႕က်လာသည္႕ ထရမ္႕ အစိုးရ

Saturday, 20 January 2018 14:01 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယခုအခါ  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အႀကီးမားဆံုး မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အေမရိကန္ အစိုးရအေပၚ ေထာက္ခံမႈသည္     ပုိမုိက်ဆင္းလာသည္ကုိ   ေတြ႕ရသည္။

သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ ဦးေဆာင္သည့္ အေမရိကန္ အစိုးရအေပၚ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက ထားရွိသည့္ ေထာက္ခံမႈသည္ အေစာပုိင္းက ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာမွ   ယခုအခါ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာသည္ဟု အေမရိကန္ သုေတသန အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္   Gallup က မၾကာမီကာလ အတြင္း၌ ေကာက္ယူခဲ႔သည့္ လူထု သေဘာထား စစ္တမ္းတစ္ရပ္တြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။

ထရမ့္ သမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္သည့္ ပထမတစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ ၎၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ သမၼတေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဂ်ာ႔ဒဗလ်ဴဘုရွ္၏ သမၼတ သက္တမ္း ပထမဆံုးႏွစ္ကထက္ပင္ ဆုိးရြားလ်က္ရွိသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။ အေမ ရိကန္အစိုးရအေပၚ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေနာက္ဥေရာပ၊ ကေနဒါ၊   မကၠဆီကုိႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အပါအဝင္   အဓိက မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္ဟုဆုိသည္။

သုိ႔ရာတြင္  အေမရိကန္အစိုးရကုိ   အထူးသျဖင့္ ပုိမုိေထာက္ခံ လာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ယင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစၥေရးႏွင့္ ယူကရိန္းတုိ႔  ပါဝင္လ်က္ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အေမရိကန္သာ ပထမဟူေသာ မူဝါဒ

ထရမ့္အား ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ေထာက္ခံမႈေလ်ာ့က် လာေစသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ၎၏ အေမရိကန္သာ ပထမဟူေသာ မူဝါဒျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ စီးပြားေရး သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ထရမ္႔သည္ ႏုိင္ငံ၏  စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ျမင္႔မားလာေစရန္ႏွင့္ စူပါပါဝါႏုိင္ငံႀကီးအျဖစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားအတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ အေမ ရိကန္သာ ပထမဟူေသာ မူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ ပထမဆံုး ထရမ့္လုပ္ေဆာင္သည့္ အရာမွာ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အုိဘားမား လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည့္  ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေရး (TPP)သေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္အမိန္႔ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ျပန္လည္

သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက  သမၼတေဟာင္း အုိဘားမားသည္  ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ  ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထရမ္႔လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက   ယင္းကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မွ  ႏုတ္ထြက္လုိက္ရာ  အေမရိကန္အစိုးရ အေပၚ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက ထားရွိသည့္ ေထာက္ခံမႈမွာ ဆုိးဆုိး ရြားရြား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္  ထရမ္႔၏ အေမရိကန္သာ ပထမဟူေသာ မူဝါဒကုိ    ဥေရာပရွိ အဓိက မဟာမိတ္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္   ဂ်ာမနီႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔ကပါ တန္ျပန္ရန္ စီစဥ္ လာၿပီျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္ကို အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တစ္ဖက္သတ္သတ္မွတ္ျခင္း

ကမၻာ့အသုိက္အဝန္းၾကား    အေမရိကန္အစိုးရအား မ်က္ႏွာပ်က္ေစသည့္ ေနာက္ထပ္ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာက  ဘာသာေရးအရ   အထြတ္အျမတ္ထားရွိသည့္ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ကို ထရမ္႔အစိုးရက အစၥေရးတုိ႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။  ေဂ်႐ုဆလင္ကို  အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္  ထရမ္႔က အသိအမွတ္ျပဳျခင္း အေပၚ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။  အေမ ရိကန္ အစိုးရ၏ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အေမရိကန္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔သည္။  ပုိမုိဆုိးရြားသည့္ အခ်က္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္အထိ တင္းမာေနသည့္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔ၾကား အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ အသိမ္းပုိက္ခံ နယ္ေျမမ်ား၌ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး   ပါလက္စတုိင္း ဆႏၵျပသူမ်ားက အစၥေရးလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား    တုိက္ခုိက္မႈ၊    အစၥေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕က  ပါလက္စတုိင္း ဆႏၵျပသူမ်ားအား ပစ္ခတ္မႈ စသည့္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္  ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။   

ေဂ်႐ုဆလင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔ၾကားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ  မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးသည့္   အေရးကိစၥမ်ား ရွိေနၿပီး  အေရွ႕ ေဂ်႐ုဆလင္ကုိ  ပါလက္စတုိင္းက  ၎တုိ႔အနာဂတ္ ႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္   သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားလ်က္ ရွိသည္။ ေဂ်႐ုဆလင္တစ္ၿမိဳ႕လံုးကုိ အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ မည္သုိ႔မွ်လက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။    ထရမ့္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ နဂုိကတည္းက တင္းမာေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကားတြင္ ရွိသည့္ အေျခအေနကုိ  ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ အေမရိကန္၏  အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ  ပါလက္စတုိင္း အစိုးရကလည္း ေကာင္းစြာတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔ၾကား အနာဂတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အေမရိကန္က ၾကားမွဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းကုိ    လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု    ပါလက္စတုိင္း အာဏာပုိင္အဖြဲ႕က    အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္ သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏   လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဘီလ္ကလင္တန္၊ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ ႏွင့္ အုိဘားမားစသည့္   အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း အဆက္ဆက္က အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ   ကမကထ လုပ္ေပးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၾကားမွ ဝင္ေရာက္ဖ်န္ေျဖေပးသူမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ယင္းအစဥ္အလာသည္ ထရမ့္လက္ထက္မွသာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားရမည့္ အေျခအေန ဆုိက္လာသည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။

မဆင္မျခင္ေျပာဆုိမႈမ်ား

အေမရိကန္အစိုးရအား ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်ေစသည့္ တျခားအခ်က္မွာ ထရမ့္၏ မဆင္မျခင္ ေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာတြင္  ထရမ့္က မၾကာမီကာလအတြင္းက က်င္းပသည့္ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဟတီ၊ အယ္လ္ဆာေဗေဒါႏွင့္  အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက ထရမ့္၏ ေျပာဆုိသံုးႏႈန္းမႈအေပၚ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္  ထရမ့္၏ အဆုိပါေျပာဆုိခ်က္သည္  ရွက္ဖြယ္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး  ထရမ့္အေနျဖင့္  ၎၏သမၼတ သက္တမ္း   ပထမဆံုးႏွစ္အတြင္းမွာပင္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို  ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားႏွင့္  ခြဲျခားလုိက္ၿပီဟု  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း  ခ်က္ေဟဂဲ လ္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထရမ္႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ထိခုိက္နစ္နာေစရန္ တမင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ၎အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ နားမလည္ပါက  နားလည္ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ား၏  ေဆာင္ရြက္မႈ၊ အႀကံေပးမႈမ်ားကုိ နားေထာင္ကာ ေလ႔လာသင္႔သည္ဟု ေဟဂဲလ္က ျပစ္တင္ ေဝဖန္လုိက္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရပါမူ  သမၼတ  ထရမ္႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက   အျငင္းပြားဖြယ္အျဖစ္ ယူဆထားသည့္ မူဝါဒမ်ား၊  ဘက္လုိက္မႈမ်ားႏွင့္  မဆင္မျခင္ ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ  ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖင့္  လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက   မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာ့အသိုက္အဝန္း၏    အေမရိကန္အေပၚ ထားရွိသည့္ ေထာက္ခံမႈမွာ ပုိမုိဆံုး႐ႈံးရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ေဇယ်ဘုန္း

Read 384 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 20 January 2018 14:02