SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 107

ကေနဒါ ႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ပံုရိပ္

Monday, 21 August 2017 10:05 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ယမန္ေန႔မွအဆက္

၎ေနာက္ FOF ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Inter Mediate အဖြဲ႕မွ Mr.Johnatand Powell က ယခုေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးသည့္ အတုိင္းအတာတြင္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မွာ ဘာမ်ားရသြား ခဲ့ပါသလဲ၊ ဘာမ်ား လုိပါေသးသလဲ၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးလိုပါသလဲ စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက အေလး အနက္ထား ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ ''ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိအစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ ၁ဝ ခုရွိေသာ္လည္း ကြီဘက္ ျပည္နယ္ကို က်န္ျပည္နယ္မ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရး အမ်ဳိးမ်ဳိး ပိုမုိေပးအပ္ထားရ သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ ထုိသု႔ိအခြင့္အေရးမ်ား ေပးေနရျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎သည္ပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုး ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳရ'' ဟူေသာ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားမႈ မရွိ၍ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳရဟူေသာ စကားလံုးထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့လွ်င္ ထုိျပႆနာမ်ဳိးေရာ၊ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးရန္မလိုဘဲ ျပည္နယ္အားလံုး တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိႏုိင္မည္ဟု ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ မျပဳဘဲ ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆံုးမွသာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံပင္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေျပာင္းလဲမႈကာလ ေျမာက္ျမားစြာ ရွည္ၾကာၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သြားရမည္ဟု စဥ္းစားႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္ အျခားတစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးဆက္ရန္ ရွိသျဖင့္ ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အၿပီးတြင္ ေလ့လာေဆြးေႏြး ၿပီးသေလာက္ ရရွိမႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္ယူဆခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိမိအေနျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ား အားလံုးမတက္ရသည့္ အတြက္   အားလံုးအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ မရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မတူညီသည့္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ အေတြးအေခၚမ်ား၊ မတူညီသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ နီးစပ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑တြင္ ပါဝင္သည့္ သူမ်ားအားလံုး အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ သမာသမတ္ ရွိရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ သစၥာရွိရန္၊ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေျခအေန ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား အေပၚ အေပးအယူလုပ္ရန္၊ တစ္ခါတေလ လုိက္ေလ်ာသင့္သည္ မ်ားကို လုိက္ေလ်ာရန္အတြက္ သတၱိရွိရန္ လုိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ပိုၿပီးေလ့လာ မိပါေၾကာင္း ေျပာဆုိသံမ်ား ၾကားရသည့္ အတြက္လည္း မ်ားစြာအားတက္ မိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အားလံုးသည္ တစ္ႏုိင္ငံတည္းသားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အားလံုးသည္    တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား ဆုိသည့္ အသိစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ကုိ အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုကုိ အဖြဲ႕အားလံုး တက္ညီလက္ညီ သြားမည္ဆုိသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားျဖင့္ သြားၾကရန္လုိပါေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲမွ ၁ နာရီခြဲအထိ ကေနဒါႏုိင္ငံ ရဲခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္  Vernon White က ကေနဒါႏုိင္ငံ ရဲလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေအာ့တာဝါၿမိဳ႕ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္ကာ တည္းခိုရာ ဟုိတယ္သို႔ျပန္ၿပီး ကြီဘက္သုိ႔ ခရီးဆက္ရန္ ပစၥည္းသိမ္း၊ ေလဆိပ္သို႔ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ထြက္၊ ေအာ့တာဝါေလဆိပ္မွ Air Canada ျဖင့္ ည ၇ နာရီခ်ိန္ ဆက္ထြက္ၾကရာ Quebec City  ေလဆိပ္သုိ႔ ည ၈ နာရီေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ တည္းခိုရန္ Hilton ဟုိတယ္သုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္သည္ ည ၉ နာရီရွိၿပီးျဖစ္၍ ညစာ အေျပးအလႊားစားကာ နားၾကေတာ့သည္။ ကြီဘက္ၿမိဳ႕ တည္ေနရာသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ တူေသာ္လည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေလာက္ ျမင့္မား မတ္ေစာက္ျခင္း မရွိသည့္ ဆင္ေျခေလွ်ာတစ္ေလွ်ာက္ ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ တည္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕႐ိုးမ်ားျဖင့္ ကာရံထားသည့္ လွပေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ကြီဘက္နယ္ သားတို႔ ဂုဏ္ယူရမည္ ဆုိလည္း ဂုဏ္ယူစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြီဘက္ၿမိဳ႕ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မွာ ဇြန္လ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တည္းခိုရာ ဟုိတယ္၌ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေန႔လယ္စာ စားၿပီးေနာက္ ပါလီမန္သို႔သြား၍ ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္၊ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အတုိက္အခံ ပါတီမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၾကသည္။ ဟုိတယ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလွ်င္ Forum of Federations ဥကၠ႒ႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ ေလ့လာေရးခရီး ႏႈတ္ဆက္ ညစာစားပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ညိႇႏိႈင္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။ ဇြန္လ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁ဝ နာရီခြဲအထိ Laval တကၠသိုလ္၊ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံဌာန၊ ပါေမာကၡ Eric Montigny က ''ဖက္ဒေရးရွင္း အတြင္း Quebec ျပည္နယ္၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ျပည္နယ္႐ႈေထာင့္''ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးသည္။ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ ရွိေသာ္လည္း၊ ကြီဘက္ျပည္နယ္ ဥပေဒ သမုိင္းေၾကာင္းက ထုိထက္ပိုမုိ သက္တမ္းရင့္ေၾကာင္း၊ ၁၇၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္က အဂၤလိပ္ကို ကိုလိုနီ စစ္ပြဲ႐ံႈးနိမ့္၍ အဂၤလိပ္တို႔ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမတိုင္မီက ျပင္သစ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ တရားဥပေဒကုိ က်င့္သုံးပုံ၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒျဖင့္ ကေနဒါ Confederation အတြင္း ပါဝင္ခဲ့ပုံ၊ ထုိဥပေဒအျပင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒကိုလည္း ကြီဘက္ ႏုိင္ငံေရးသမား အမ်ားစုက ယင္းတုိ႔အတြက္ သီးျခားအခြင့္အေရး (Collective Rights) မ်ားကုိ အသိအမွတ္ မျပဳဟု ယူဆၾကေၾကာင္း၊ ကြီဘက္အေနျဖင့္   ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ေလးေလးစားစား လုိက္နာေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အေပၚ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကိုလည္း မလုိလားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကေနဒါ၏ ဗဟုိဦးစီး ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့လာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္၏ ခြဲထြက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ျပည္နယ္တြင္း ေထာက္ခံမႈ အလုံအေလာက္ မရရွိခဲ့သလုိ၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ဖက္ဒရယ္မူကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကီြဘက္ျပည္နယ္က ေတာင္းဆုိႀကိဳးစားမႈ ကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး သုေတသနျပဳ စစ္တမ္းေကာက္ယူ မႈမ်ားအရ ခြဲထြက္ေရးကို ကီြဘက္လူထုက စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့လာသလုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိလည္း ဝန္ေလးေနၾကေၾကာင္း စသျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ပါသည္။ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က ႏုိင္ငံတကာ၌ ႏုိင္ငံတစ္ခု ခြဲထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံမွ ခြဲထြက္ခြင့္ ရွိသည္ဟူေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ Mr.Montigny က ေဒသတစ္ခု အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမွ ခြဲထြက္မႈသည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန ေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း၊ ခြဲထြက္၍ ရ၊ မရ အမ်ားသေဘာတူ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းတက် ျဖစ္၊ မျဖစ္ ခြဲထြက္မႈသည္ မွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ အေျခအေနမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ထု႔ိေနာက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ အစီအစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕သည္ ကြီဘက္ပါလီမန္သုိ႔ အေျပးခ်ီတက္ရသည္။ ေတာ္ေသးသည္။ ပါလီမန္က ဟုိတယ္ႏွင့္ လမ္းမတစ္ခုသာ ျခားေန၍ ၁၅ မိနစ္အတြင္း ေရာက္သြားၾကသည္။

ပါလီမန္တြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ တာဝန္ခံ၊ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး၊ အာဏာရ ေလဘာပါတီဝင္ Jean-Mare Fournier က နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲ အထိ အတုိက္အခံ Parti Quebecois မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ျပည္နယ္ ပါလီမန္အမတ္ Nicolas Marceau က နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲမွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲအထိ လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ မိမိတုိ႔ သိလုိသည္မ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾက ပါသည္။ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးက ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံ ပါတီမွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ခြဲထြက္လုိေသာ ပါတီ၏ သေဘာထား ဆႏၵမ်ားကုိ ရွင္းျပသည္။ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ကီြဘက္ျပည္နယ္ကုိ လြတ္လပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ကာကြယ္ေရးအင္အား၊ စီးပြားေရးစြမ္းအား စသည္ျဖင့္ အဘက္ဘက္က ျပည့္စုံေနၿပီလုိ႔ ထင္ျမင္ပါသလားဟု ေမးျမန္းစူးစမ္းခဲ့ရာ Mr.Marceau က ကြီဘက္ျပည္နယ္ ခြဲထြက္မည္ ဆုိပါက လက္ရွိကေနဒါ တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ကီြးဘက္ျပည္နယ္တြင္ ျဖန္႔ၾကက္ ခ်ထားေၾကာင္း၊ ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ကီြဘက္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းလုိက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ အရြယ္အစားကုိ ျပည္သူက ဆုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကီြဘက္တြင္ လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အျခားေဒသမွ ကေနဒါ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ကီြဘက္တြင္ေနလွ်င္ ကီြဘက္သားအျဖစ္ ခံယူရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကီြဘက္သည္ လက္ရွိ ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ ကမၻာ့အဆင့္ ၂၇ ရွိ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ပါတီ၏ အစီအမံမွာ လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကီြဘက္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္မည္။ ၂ဝ၂၂  ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္ေရး လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ ျပဳလုပ္မည္။ လတ္တေလာ ျပည္နယ္သားမ်ားက ခြဲထြက္လုိစိတ္ ေလ်ာ့ပါးေနျခင္းကို ျပန္လည္စည္း႐ုံး မည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ကပင္ ကီြဘက္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ေထာက္ခံသလား။ အသိအမွတ္ ျပဳပါသလား။ အိမ္နီးခ်င္း အေမရိကန္ကေရာ ဘယ္လုိသေဘာထား ရွိႏုိင္သလဲဟု ဆက္လက္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ကီြဘက္ ခြဲထြက္ေရးကို လတ္တေလာ ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ရေအာင္ လုပ္မည္။ အိမ္နီးခ်င္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံကလည္း ခြဲထြက္ေရးကုိ သေဘာမက်ဟု သိရေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ ေရြးခ်ယ္မႈဆုိလွ်င္ လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ကေတာ့ ေထာက္ခံႏုိင္သည္ စသည္ျဖင့္ ရွင္းျပရာ ခြဲထြက္ေရးကုိသာ အေလးေပးေန ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကဲ့သုိ႔ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အေျပာလြယ္လွ ပါလားဟု အေတြး ဝင္မိေပသည္။

ျပည္နယ္ပါလီမန္မွ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ တည္းခုိရာ Hilton ဟုိတယ္သုိ႔ ျပန္ခဲ့ၾကကာ ေန႔လယ္စာကို အစည္းအေဝး ခန္း၌ပင္ ပုံစားျဖစ္ၾကသည္။ ေန႔လယ္စာစားရင္း ကီြဘက္ ျပည္နယ္၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္အစုိးရ မ်ားႏွင့္ အစုိးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ျပည္နယ္ဆက္ဆံေရး ဌာနမွ Mathieu Parenteau ၊ Josee Bergeron အမ်ဳိးသမီး ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး တုိ႔၏ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို နားေထာင္ၾက၏။ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခ်က္မ်ား အရ ကီြဘက္ျပည္နယ္ အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျပည္နယ္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ကမ္းလြန္၊  ပင္လယ္ေရေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းဆုိင္ရာ၊ သဘာဝ သယံဇာတ ဆုိင္ရာေျဖရွင္း မရေသးေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ကီြဘက္ ခြဲထြက္ေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းမ်ားကို ထပ္မံေတြ႕ျမင္လုိက္ ရသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ညေန ၃ နာရီတြင္ အဆုံးသတ္ကာ Forum of Federations ဥကၠဌ၊ Rupak Chattopadhyay ႏွင့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ မိမိတုိ႔ ဘာေတြရခဲ့ သည္ကို ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးကာ Forum of Federations ဥကၠ႒က ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ခရီး အတြက္ သင္ခန္းစာ ေကာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖက္ဒရယ္ ခရီးေအာင္ျမင္ ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းစကားျဖင့္ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ကုိ အဆုံးသတ္ၾကသည္။ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁ဝ ရက္တြင္ Quebec City မွ သက္ဆုိင္ရာေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ အသီးသီးျဖင့္ ကေနဒါကုိ ႏႈတ္ဆက္ကာ အမိျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ခဲ့ၾကသည္။ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ကေနဒါ၏ ဖက္ဒရယ္ပုံရိပ္ကုိ ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲၾကည့္ေသာ အခါ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ ႏွစ္ ၁၅ဝ အထိမ္းအမွတ္စာ၊ ဆုိင္းဘုတ္ အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အတုိင္း ၁၈၆၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ ကာလသက္တမ္း ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ဟူ၍ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ဘဲ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္းသာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရၿပီး ကေနဒါ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေနရဆဲ၊ ေျဖရွင္းရန္ က်န္ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကေနဒါ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္း ပမာဏက အစ၊ ႏုိင္ငံေရး ပထဝီ၊ ပထဝီ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ၊ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရး စ႐ုိက္လကၡဏာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ၊ စီးပြားေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ လူမႈေရး၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ၊ အိမ္နီးခ်င္း ပတ္ဝန္းက်င္၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စသည့္ ႏုိင္ငံံ့စြမ္းအား၊ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိး စီးပြားမ်ား မတူညီသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာ့တာဝါ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္စဥ္ ကီြဘက္ျပည္နယ္အား ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳလုိေသာ ဆႏၵမ်ားရွိသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး ကီြဘက္ျပည္နယ္ကုိ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အရ ကီြဘက္ျပည္နယ္သည္ ခြဲထြက္လုိစိတ္ ျပင္းျပေနသည္ဟု ခန္႔မွန္း ေတြ႕ရွိရျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အားလုံးအျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေလ့လာၾကည့္မွ ကီြဘက္သည္ ႏုိင္ငံေရး အရထက္ စီးပြားေရးအရ အရင္းအျမစ္ ႂကြယ္ဝမႈ အေပၚ အက်ဳိးစီးပြား ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပိုမုိတုိးျမႇင့္ရရွိေရး အတြက္ ခြဲထြက္မည္ဟု အေၾကာင္းျပ ဖိအားေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ခြဲထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း စီးပြားပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပိုမုိတုိးျမႇင့္ ရရွိေရးအတြက္ ခြဲထြက္မည္ဟု အေၾကာင္းျပ ဖိအားေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ခြဲထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို အနာဂတ္မွာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အခုကေနဒါ ႏုိင္ငံေလ့လာေရး ခရီးစဥ္က အထူးအေထာက္အကူ ျပဳလွပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ဆိုလွ်င္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံကုိ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ  ရွိခဲ့သည့္တုိင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးသည့္ အတြက္  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကိုလည္း အဘက္ဘက္က အေကာင္းဆုံး အျပည့္စုံဆုံး ျဖစ္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္း အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ဟူေသာ အသိအျမင္ ေဖာ္ထုတ္သုံးသပ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ က်င့္သုံးမႈ (ဖက္ဒရယ္ပုံရိပ္)သည္ ဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မည္သူမွ် ထပ္တူညီ၍ မရႏုိင္၊ ထပ္တူျပဳ၍ မရႏုိင္ဘဲ မိမိႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံအက်ဳိးစီးပြား ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚမူတည္၍ သင့္ေတာ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္လက္ခံ က်င့္သုံးရေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း သတိျပဳမိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)သည္ ဖက္ဒရယ္ဟု သတ္မွတ္သည့္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ကုိက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္ ကိုလည္း ဤခရီးစဥ္ ေဆြးေႏြးေလ့လာမႈမ်ား အရ ျမင္သာထင္ရွားပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ ဆုိသည္မွာ နာမည္တပ္႐ုံျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္မလာႏုိင္၊ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈက အဓိက က်သည္ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ရင့္က်က္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မဆုံး႐ႈံးရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မီွတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား မ်ားအားလုံး စုစည္းညီၫြတ္ၾကရန္၊ မိမိတုိ႔ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ၿပိဳကြဲမသြားရန္ ဟူသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးစီးပြား (Vital Interest) မ်ားသည္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ပုံရိပ္ အတြက္ နိမိတ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။

ေမာင္ၿခိမ့္

Read 460 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 21 August 2017 10:08