SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ပင္လယ္ေရ ျမင္႕တက္မႈေၾကာင္႕ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံအထိ ဆံုး႐ႈံးရမည္႕ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ

Monday, 08 October 2018 10:13 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာေပၚ၌  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအျဖစ္ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ဆူနာမီမ်ား၊  ငလ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွား တို႔၌  အဆုိပါျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ထိုႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေနာက္ထပ္ပံုစံ တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ခံစားခဲ့ရသည့္ႏိုင္ငံမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္။

လူတုိင္းက ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာလွ်င္  ကမၻာ့အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသမွ ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္လာမည္၊ ထိုအခါ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္ လာၿပီး လူသားတို႔ေနထိုင္ရာ  ကုန္းေျမမ်ား ေရလႊမ္းမိုး မည္ျဖစ္သည္။  ထို႔ေနာက္  ကမၻာ၌ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္  ပိုမ်ားလာကာ ေရလႊမ္းမိုးသည့္ဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးသာမက  ကမၻာ့စီးပြားေရးလည္း ျပန္လည္ထိုးဆင္းသြားမည္ ဟူ၍ စသည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ေဟာ ကိန္း ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းျမစ္ေရ တိုးတက္လာမႈက ထိုေဟာကိန္းထဲကအတုိင္း စတင္ျဖစ္ လာေနၿပီျဖစ္သည္။ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌  စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑က  ႏုိင္ငံ၏ GDP ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးကို ေနရာယူထားၿပီး ဆန္စပါး အဓိက ထုတ္လုပ္သည္။ ထိုဆန္စပါးဆိုသည္ မွာလည္း  မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ   အဓိကထုတ္လုပ္ၿပီး  တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏  ထက္ဝက္ ပမာဏအထိ ထြက္ရွိသည္။

ထိုမွ်မကေသး   ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္း မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းဆန္ဆိုလွ်င္  ျပည္ပပို႔ကုန္   နံပါတ္တစ္ပစၥည္း ျဖစ္ေနၿပီး  ဗီယက္နမ္၏ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြကို အဓိက ရွာေဖြေပးေနသည့္ ေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုျမစ္ဝွမ္းမ်ားေပၚကို   ေရမ်ားတစ္ေပအထိ   တက္လာသည္။    ပံုမွန္ျမစ္ေရတက္သည္ဟု ထင္ၿပီး အစကေတာ့ အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနၾကသည္။

ထိုေရမ်ားျပန္က်သြားလွ်င္ ႏုန္းတင္ေျမႏုမ်ား တင္က်န္ခဲ့ကာ  စပါးအထြက္ေကာင္းမည္ဟု ထံုးစံအတုိင္း ထင္မွတ္ထားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရမ်ားျပန္က် သြားသည့္အခ်ိန္ ၎တို႔ေရႊသီးသည့္ စပါးခင္းေနရာမ်ားကို ဆားငန္ေရတက္ကာ စပါးစိုက္ မရသည့္ေနရာမ်ား ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္း   မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသက  ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၂ ေပေက်ာ္သာ ျမင့္သည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္သာ    ေပခန္႔ျမင့္တက္လာလွ်င္ ထိုေဒသ တစ္ခုလံုး ပင္လယ္ေရေအာက္ ေရာက္သြား မည္ျဖစ္သည္။  ထိုအခါ   ျပည္သူတစ္သန္း ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ ဒုကၡသည္ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအတုိင္းသာ ဆက္သြားလွ်င္၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္ ဗီယက္နမ္၌  ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းထားသည့္အတုိင္း  ျဖစ္လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံထားသည္။  ကုလသမဂၢမွ  သိပံၸပညာရွင္မ်ား ထိုေျမဆီလႊာ၌  စိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ ထပ္မံ အသံုးခ်ရ၊ မရ အမ်ဳိးမ်ဳိးစမ္း သပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း  စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္  ထိုေနရာက သက္တမ္းကုန္သြားၿပီဟုသာ  ေနာက္ဆံုး အေျဖထြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္  ဗီယက္နမ္၏   ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တန္ဖိုးအသားတင္  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံအထိ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခမွာ က်ိန္းေသေနသည္။ဗီယက္နမ္ဆိုသည္မွာ  စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက စိုက္ပ်ဳိးေရးထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ္ လည္း  ဗီယက္နမ္ကိုပိုၿပီး နာမည္ႀကီးေစသည္ကေတာ့  ဆန္စပါးျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚ၌ ကမၻာ့မီးဖိုေခ်ာင္ဟူ၍ နာမည္ႀကီးေနသည့္ ဆန္စပါးဂုဏ္ကို ထိန္းထားႏိုင္ ေသာ  ႏုိင္ငံက   ထိုင္းႏုိင္ငံပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဆန္စပါး ေစ်းကြက္တြင္  ထိုင္းႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္းက ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ယူထားသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္း၊အင္ဒိုနီးရွား၊   ဖိလစ္ပိုင္၊   စင္ကာပူတို႔အတြက္ အဓိကဆန္စပါး တင္ပို႔ေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ကာ ၎ေနာက္မွလုိက္လာေသာ ႏိုင္ငံက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ဆန္စပါးတင္ပို႔သည့္ ေနရာ၌ ထုိင္းႏိုင္ငံ ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေနရာမွာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္သန္းဝန္းက်င္သာ ရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္သူဦးေရျဖင့္ ကမၻာ့ဒုတိယေနရာကို ယူထားႏုိင္သည္။  ထိုင္းႏိုင္ငံက သံုးသန္းေက်ာ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးမိသားစုျဖင့္ ပထမေနရာ ကိုယူထားသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏုိင္ငံျခားေငြ ဘီလီယံ ဆယ္ႏွင့္ခ်ီ ရွာေပးေနေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးက႑ ထိခုိက္လာသျဖင့္    ဗီယက္နမ္အတြက္ အထိနာဦးမည္ျဖစ္ကာ ထိုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား ရွင္သန္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးမဟုတ္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုထက္ဆိုးသည္က  ၂ဝ၅ဝ  ျပည့္ႏွစ္ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။  ထိုေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး  ေရေအာက္ေရာက္သြားလွ်င္ ထြက္ေျပးလာမည့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားကို မည္သို႔ေနရာခ်ထားရမည္၊  ကယ္တင္ရမည္   စသည္ျဖင့္   စီမံကိန္းမ်ားကို ဗီယက္နမ္အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၉၃  ခုႏွစ္မွ  ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္အတြင္း  ကမၻာ့ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္က   သုည ဒသမ ၁၂ လက္မ ၃ ဒသမ ၁ မီလီမီတာ အထိ ႏွစ္စဥ္တိုးလာကာ ထိုအေျခအေနကို အေကာင္းဆံုးထိန္းထားႏုိင္ရန္ ကုလသမဂၢက ကမၻာ့အပူခ်ိန္ကို ၂ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္  ထိန္းထားရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစီမံကိန္းက လက္ရွိတြင္ အေကာင္အထည္ မေပၚလာေသးဘဲ  အေမရိကန္က ထိုသေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္သြားေတာ့ ပို၍ပင္ေႏွာင့္ေႏွး ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္  ႏွစ္စပိုင္းတြင္  ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားက ရန္ပံုေငြ တုိးျမႇင့္ထည့္ဝင္ၾကရန္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္အပါအဝင္ ျပင္သစ္သမၼတ   မက္ခရြန္တို႔    ေဆာ္ၾသခဲ့ၾကေသးသည္။   သို႔ေသာ္လည္း   ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုစီမံကိန္းႀကီးမွာ  ယခု အထိ ႐ုပ္လံုး ေပၚမလာေသးေပ။

အကယ္၍   အိုဘားမားကတိခံထားခဲ့ သည့္အတိုင္း  ထရမ့္သာ  ထိုစီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံေထာက္ပံ့ ေပးမည္ဆိုပါက ယခုအခ်ိန္ဆိုလွ်င္ အတုိင္း အတာတစ္ခုအထိ    ခရီးေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။   ယခုထရမ့္က    ထိုကိစၥမ်ားကို လံုးလံုးမွ်ပင္ စိတ္မဝင္စားေတာ့ေပ။

ကမၻာ့အပူခ်ိန္က ထပ္တုိးလာၿပီးထင္ ထားသည့္ အပူခ်ိန္ထက္ ၂ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ထပ္သာ ေက်ာ္သြားလွ်င္ေတာ့  ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ နိမ့္သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကမ္းေျခမ်ားမွာ ေရေအာက္အေစာဆံုး ေရာက္သြား မည္ျဖစ္သည္။

ယခုထိုအထဲတြင္ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္း မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသလည္း စိုးရိမ္စရာစာရင္းထဲ၌ ပါဝင္လာၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏စပါးက်ီ ဟုလည္း   တင္စား၍ရသကဲဲ့သို႔ ႏုိင္ငံျခားဝင္ေငြ အဓိကရွာေပးေနသည့္  ေနရာႀကီးမၾကာမီ   ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္ဆို သည့္သတင္းက ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈကို ထပ္မံမီးေမာင္းထိုးျပ လုိက္ျခင္းျဖစ္ကာ ပညာရွင္တို႔၏   တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖ ကကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈ  ေလွ်ာ့ခ်ပါဆိုသည့္ စကားျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္လည္း   ထိုတစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ပင္   ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို  ကုစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ဗီယက္နမ္တို႔ အတြက္က   ေနရာသစ္ရွာေဖြ ႐ံုမွတစ္ပါး ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ေပ။ထိုၾကားထဲ   အေမရိကန္ႏွင့္   တ႐ုတ္တို႔ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲကတည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္   အရွိန္ေကာင္းလာေနသည့္အတြက္ ထိုသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး ကမၻာ့စီးပြားေရး တက္မႈတို႔ ၎တို႔ၿပိဳင္ဆုိင္မႈၾကားထဲတြင္ ညပ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါသည္။  

Read 155 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 08 October 2018 10:15

Latest from ေကတု