SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲၿပီး အေမရိကန္-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္အဟန့္အတား ျပဳလာႏုိင္သည္႕ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အေရးႏွင္႕ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ

Sunday, 18 November 2018 11:31 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ေဒသ၌ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ရန္စမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေနမရွိဘဲ ေဒသတြင္းရွိ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသာမက ႏုိင္ငံငယ္မ်ားပါ အတူခ်မ္းသာၾကြယ္ဝႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းရွိသည္ဟု အေမရိကန္ ဒုတိယ သမၼတမုိက္ပန္႔ က ေျပာၾကားလုိက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ၾကားရွိ ရွိရင္းစြဲ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ပုိမုိျမင့္တက္လာမည့္ အလားအလာထြက္ေပၚလာသည္ကုိေတြ႕ရ သည္။

အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံႀကီး၊ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားနည္းတူ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား၊ အတူ တကြပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိေတာင့္တင္း ခုိင္မာျခင္းကုိ ရွာေဖြတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္႔က စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္က အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အသင္းႏွင့္က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္ မိန္႔ခြန္း၌ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၎၏ေျပာဆုိမႈတြင္ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ေန သည့္ႏုိင္ငံႀကီးကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ေဒသ တြင္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ တျခားတစ္ႏုိင္ငံ က ေလးစားလုိက္နာၿပီး တစ္ႏုိင္ငံခ်င္း၏ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကုိလုိက္နာ၍ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကိစၥရပ္အမ်ားအျပားတြင္ တင္းမာလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္းမာလ်က္ရွိသည္။ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ကုိ မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် ပုိင္ဆုိင္ ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အဆုိပါေဒသတြင္းသုိ႔ စစ္သေဘၤာမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေလယာဥ္မ်ားကုိလည္း ပ်ံသန္း ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပန္႔က အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲ ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ အျငင္းပြားေရပုိင္နက္ အမ်ားစုကုိ တ႐ုတ္က ၎တုိ႔ပုိင္အျဖစ္ ေၾကညာထားေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွား၊

ဖိလစ္ပုိင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)တုိ႔ ကလည္း ေရပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ၌ ၎တုိ႔၏ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္မဟာဗ်ဴဟာ ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္း သြားလာမႈႏွင့္ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထား ရန္ ဆႏၵရွိေန ၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းမႈကုိ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါ မဟာဗ်ဴဟာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ သည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိ အျငင္းပြား ေရပုိင္နက္အနီးသုိ႔ လြတ္လပ္စြာေရေၾကာင္း သြားလာ၊ ပ်ံသန္းေရးအျဖစ္ စစ္သေဘၤာမ်ား ႏွင့္စစ္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ပံုမွန္ေစလႊတ္လ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္၏ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ တ႐ုတ္အစိုးရက အျပင္းအထန္ေဝဖန္ထားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္မႈ ကုိေလးစားရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေတာင္းဆုိ လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားတင္းမာေနစဥ္ အေမရိ ကန္ ေရတပ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းက တုိက္ေလယာဥ္ အစင္းေပါင္း ၁၅ဝ ခန္႔ႏွင့္အတူ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ပင္လယ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ က ထုတ္ေဖာ္ျပသ ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။

အဆုိပါေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ အေျချပဳထားသည့္ USS Ronald Reaganႏွင့္ USS John C. Stennis တို႔ျဖစ္သည္။ အဆုိပါေလယာဥ္တင္သေဘၤာ မ်ားသည္ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္မွ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႏွစ္စင္း တုိက္ခိုက္ေရးအင္အားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍မရႏုိင္သည့္ ေရတပ္တုိက္ခုိက္မႈ စြမ္းအင္ကုိ ထြက္ေပၚေစ မည္ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္အမွတ္ (၇) ေရတပ္ ဖြဲ႕မွ တပ္မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖီလ္ေဆာယားက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ USS Ronald Reagan သည္ ယခုလအေစာပုိင္းကလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အတြင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္အစုိးရသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအနီးတစ္ဝုိက္၌ စစ္အေျခစုိက္ စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၍ ေဒသတြင္း၌စစ္ေရး အရလႊမ္းမုိးမႈကုိျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ကို စစ္ပံုသြင္းေနသည္ဟူလည္း အေမရိကန္အစိုးရက စြပ္စြဲလ်က္ရွိသည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား စစ္ပံုသြင္းေနျခင္း ကုိရပ္တန္႔ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မုိက္ပြန္ပီယုိက ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ကုန္ပုိင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို တုိက္တြန္းခဲ့ သည္။

ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးအရၾကည့္မည္ဆုိပါက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးတရား မွ်တမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဆက္ဆံမႈမ်ား ကုိပါ ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ေဒသတစ္ဝန္း၌ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ တုိးျမႇင့္ရန္စီစဥ္ ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေဟာင္းတစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္၊ ေရပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆတ္ဆတ္ ထိမခံျဖစ္ေနသည့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ¤င္းတုိ႔၏လႊမ္းမုိးမႈကုိ ပုိမုိခုိင္ခံ့လာ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိရပါမူ အေမရိကန္ အစိုးရက တျခားတစ္ဖက္၌ စစ္ေရးကုိ အာ႐ုံ စုိက္ေနစဥ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း၌ သာမက တျခားေဒသမ်ားအတြင္းသုိ႔ပါ ထုိးေဖာက္၍ စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေရး အတြက္ အာ႐ံုစုိက္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ အာဖရိကေဒသရွိ ႏုိင္ငံ တခ်ဳိ႕အား အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး လႊမ္းမုိးႏုိင္မႈ တုိးခ်ဲ႕ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန ျခင္းကို အေမရိကန္အစိုးရက အင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္ေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ ့စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆံုးႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကားဆက္ဆံေရးမွာ မၾကာမီအတြင္း ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲအေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ရန္ ခက္ခဲႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး စသည့္ေျဖရွင္း ရန္မလြယ္ကူေသာ ကိစၥရပ္မ်ားက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကားဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္အဟန္႔အတားျဖစ္ေနမည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ ။

ေဆာင္းပါးရွင္-ႏိုင္ေအာင္

Read 162 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Sunday, 18 November 2018 11:38