SJ WorldNews - шаблон joomla Авто
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105

ဘုရင့္အာဏာခိုင္မာေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ထိုင္းဘုရင္ မဟာဝဇီရာ ေလာင္ကြန္း

Monday, 06 May 2019 10:32 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ကမၻာတြင္ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိသည့္ နတ္ရြာစံဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္၏ သားေတာ္ မဟာဝဇီရာ ေလာင္ကြန္းသည္ ေမ ၄ ရက္က နန္းတက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ဘုရင္အျဖစ္ တရားဝင္ ဆက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ဘုရင္၏ ၾသဇာအာဏာသည္ ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ထိုအခန္းက႑မ်ားအနက္ ထိုင္းဘုရင္ မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္း ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည့္ အခန္းက႑ တခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဘုရင္ မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ဘုရင္မ်ားတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ၎၏ ခမည္းေတာ္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ထံမွ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ဆက္ခံရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို အိမ္ေရွ႕မင္းသား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈဗ်ဴ႐ုိ (CPB)တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ား၌ အပ္ႏွံထားသည့္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ေငြေၾကးမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အိမ္ၿခံေျမမ်ား ပါဝင္သည္။

CPB ကို ယခင္က ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ ဘီလီယံမွ ၆ဝ ဘီလီယံအထိ ရွိမည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူ တခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ CPB တြင္ရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို သီးသန္႔ထားရွိၿပီး အလြန္လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသည္။ မဟာဝဇီရာ ေလာင္ကြန္းအေနျဖင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ဘဝကတည္းက CPB အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ၎၏ အာဏာကိုသံုး၍ CPB အေပၚ အျပည့္အဝ လႊမ္းမိုးလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ နတ္ရြာစံၿပီးခ်ိန္တြင္ နန္းတြင္းရွိ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္မ်ား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံလိုက္ရသည္။ ထို႔ျပင္ မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ ဘုရင့္အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားကို ခန္႔အပ္လိုက္သည္။

နန္းတြင္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကို စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ဘုရင့္အိမ္ေတာ္ထိန္း ရာထူးအတြက္လည္း ၎ႏွင့္ပနံသင့္သူကို ခန္႔အပ္ထားသည္။

မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းလက္ထက္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ နန္းေတာ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ဗဟုိဌာနမွ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မိုက္ကယ္ဗာတီကီအိုတစ္က ေျပာသည္။ နန္းတြင္းပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ တခ်ဳိ႕လည္း ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရသည့္အျပင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ တခ်ဳိ႕တြင္ ဒုတိယဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း ခ်စ္ပုံေသာင္ကမ္လည္း ပါဝင္သည္။ ၎သည္ ဘုရင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခံရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဘုရင္စနစ္ကို အထြတ္အျမတ္ထားၿပီး အထိမခံေပ။ ထိုဘုရင္စနစ္ကို ေတာ္ဝင္မ်ဳိးႏြယ္ ေစာ္ကားမႈ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးထားသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အတင္းက်ပ္ဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။

မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပမႈတြင္ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ယူၿပီး ေဖာ္ျပရသည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေတာ္ဝင္မ်ဳိးႏြယ္ကို ေစာ္ကားမႈ ဥပေဒျဖင့္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခံယူရသည္။ ဘုရင္ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္လက္ထက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေရွ႕စံ မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္း၏ တတိယေျမာက္ ၾကင္ယာေတာ္ဘက္မွ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား ေတာ္ဝင္မ်ဳိးႏြယ္ကို ေစာ္ကားသည္ ဟူေသာ ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္း အေနျဖင့္ ထီးနန္းကို ဆက္ခံၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုဥပေဒကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးမျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာထားမ်ားကို က်င့္သံုးလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လတ္ရွင္နာဝပ္ထရာ၏ အစိုးရအဖဲြ႕ ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီး ထိုင္းစစ္ဘက္က တိုင္းျပည္၏ အာဏာကို ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သံုးႏွစ္အၾကာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအစိုးရ အဖဲြ႕က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္သည္ ႏိုင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကုိ အဆံုးသတ္ ႏုိင္ေစမည္ဟု စစ္ဘက္က ေျပာထားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ မည္သည့္ဥပေဒမဆို ဘုရင္က လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳမွသာ အသက္ဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းသည္ ဘုရင့္အာဏာကို ပိုမိုခိုင္မာေစမည့္ ပုဒ္မမ်ား ျပန္ျပင္ေရးဆြဲေစသည္။ ထိုပုဒ္မမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ မတြက္ဆႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားအား ေရွး႐ိုးအစဥ္အလာကို အေျခခံ၍ ေျဖရွင္းရမည္ဟုလည္း ပါဝင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရးတြင္ ဘုရင္က အာဏာတစ္ရပ္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္း လက္ထက္တြင္ ထိုအာဏာမွာ ပိုမိုခိုင္မာလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ၎၏ အစ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုကို ဦးေဆာင္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ေနရာအတြက္ ဝင္အေရြးခံရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈသည္ အလြန္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းက ဘုရင့္အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာ အစ္မေတာ္၏ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေသြးေျမက်သည့္ အာဏာသိမ္းမႈအတြင္း စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အာဏာသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရင္၏ အာဏာျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဟာဝဇီရာ ေလာင္ကြန္းလက္ထက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘုရင္၏ အာဏာကို ပိုမုိခုိင္မာေစရန္ ေရးဆြဲထားသည့္အတြက္ ဘုရင့္အာဏာသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

မင္းခန္႔တင္

Ref: AFP

Read 113 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 06 May 2019 10:32

Latest from