Print this page

တ႐ုတ္ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ညိႇရန္ ႀကိဳးစားလာသည့္ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသ အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏၵိယ ပူးေပါင္းမႈ

Saturday, 11 May 2019 13:04 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ထာဝရရန္သူ၊ ထာဝရမိတ္ေဆြဟူ၍ မရွိ ဆိုသည့္အတိုင္း ၂၁ ရာစု ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း မ်ားက ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားဆီသို႔ သိသာစြာ ေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိကာ မဟာမိတ္မ်ားက ရန္သူျဖစ္၊ ရန္သူမ်ားက မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားက၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ အခ်က္အေပၚ အဓိကတည္မွီေနသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္ အေရးတြင္ စပရက္တလီကြၽန္းစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္သူျဖစ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔၏ မိတ္ေဆြ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ မဟာမိတ္ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ ရန္သူေတာ္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

ထို႔ျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္ေသာ တူရကီက ႐ုရွားဘက္သို႔ ေျပာင္းသြားၿပီး ဥေရာပသမဂၢသို႔ ဝင္ေရာက္ေရးကိုပင္ စိတ္မဝင္စားေတာ့သည္ အထိ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဖိအားမ်ားမွာ တူရကီအေပၚ ထိေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္လာသည္။

ေနာက္ဆံုး ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ရန္သူေတာ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ မဟာမိတ္အျဖစ္

ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔၏ စစ္ပြဲသမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါကစၥတန္ကို ေထာက္ခံသူက အေမရိကန္၊ အိႏၵိယကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသူက ႐ုရွားျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္ဘက္မွ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ စစ္ကူေပးခဲ့သည္အထိ အေမရိကန္တို႔ ပါကစၥတန္ကို ပံ့ပိုးခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ၌ ပါကစၥတန္က မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ကြဲကာ တ႐ုတ္ႏွင့္မဟာမိတ္ ျဖစ္သြားၿပီး ရန္သူေတာ္အိႏၵိယက အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္လာသည္။

ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္၏ အာရွ-ပစိဖိတ္အတြင္း အင္အားခ်ဲ႕ထြင္လာမႈ အရွိန္ေၾကာင့္ ရန္သူ၏ ရန္သူက မဟာမိတ္ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ပိုမိုနီးကပ္လာၾကကာ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံေနရသည့္ အိႏၵိယကလည္း တ႐ုတ္ကို သိသိသာသာ ဖယ္ခြာလာသည္။

ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားအား တ႐ုတ္ကို ေပးမည့္အစား ဂ်ပန္ကိုေပးသည္။ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေရးကိုသာ အိႏၵိယတို႔ ေျခကုန္႐ုန္းၾကေတာ့သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အာရွအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ၾသဇာေအာက္ ေရာက္သြားရမည့္ အျဖစ္မ်ဳိးကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး လက္ရွိ ၾသစေၾတးလ်၏ ရပ္တည္မႈ ပံုစံထက္ပင္ ဆိုးရြားသြားႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိုဒီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ခြာ မူဝါဒကို စတင္က်င့္သံုးကာ အေမရိကန္ဆီသို႔ ဦးတည္သြား

ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ တ႐ုတ္တုိ႔က အိႏၵိယကို ၎တို႔နယ္ခံၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳဘဲ ေနာက္ပိုင္း အိႏၵိယတို႔ စီးပြားေရးအင္အား၊ စစ္ေရးအင္အား ႀကီးထြားလာမွသာ တ႐ုတ္တို႔ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္တို႔ ထပ္မံေစာင့္ၾကည့္ရမည္မွာ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယ-အေမရိကန္တို႔ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္အထိ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အာဆီယံႏွင့္အာဖရိက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီထားၾကသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) ႏွင့္ အိႏၵိယအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းမႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းက ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဓိကဦးတည္လာေသာ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးစႀကႍကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အာရွႏွင့္ အာဖရိကေဒသမ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအားထားသည့္ အဓိကေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိက ထားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကကာ က်န္းမာေရး၊ စြမ္းအင္၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔လည္း ပါဝင္ေနသည္။

အာဖရိကကို အိႏၵိယတို႔ ပထမဆံုးဝင္ေရာက္လာသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ၿပီး အာဖရိက၌ လမ္း၊ တံတားကဲ့သို႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားကိုပင္ အိႏၵိယတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး အာဖရိကကို ကိုလိုနီျပဳခဲ့သူက ျပင္သစ္၊ ဒုတိယက အေမရိကန္၊ ယခုအခါ ေခတ္ေျပာင္းသြားၿပီး တ႐ုတ္တို႔က ကိုလိုနီျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ အာဖရိက၌ စီမံကိန္းႀကီးကအစ ေဘာလံုးကြင္းအဆံုး တ႐ုတ္တို႔ စိုးမိုးေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္က အိႏၵိယႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အင္အားခ်ိန္ခြင္ လွ်ာညိႇရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဖရိကသာမက အာဆီယံ၌ပါ တ႐ုတ္အင္အားကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိႇမည္ဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုးဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုခန္႔ လိုက္ရ

ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တို႔က အေနာက္အုပ္စု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုခန္႔ အခ်ိန္ယူအၿပီး တ႐ုတ္ေနာက္ကို ထပ္မံ ျပန္လိုက္ရမည္မွာ အေနာက္အုပ္စုျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဟု အၿမဲတမ္းေအာ္ေနတတ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပင္ တ႐ုတ္၏ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လာကာ တ႐ုတ္ဆီတျဖည္းျဖည္း ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအခ်က္ကို မၾကာေသးမီက One Belt One Road စီမံကိန္းအား လက္ခံခဲ့သည့္ အီတလီတို႔ ဖြင့္ခ်လိုက္ရာမွ သိသာႏိုင္သည္။

ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းကို အီတလီလက္ခံလိုက္ခ်ိန္တြင္ ဥေရာပအသိုင္းအဝိုင္းမွ အသံတခ်ဳိ႕ ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ အီတလီက ေဝဖန္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ဥေရာပ သမဂၢဆီမွ ေဝဖန္မႈကို ဂ႐ုစိုက္စရာမလိုဟု ျပတ္သားစြာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္က လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိပ္ဆံုးမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿဗိတိန္ကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။

ပထမဆံုး ပိုးလမ္းမ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားကိုျဖတ္ၿပီး ၿဗိတိန္အေရာက္ ေဖာက္လုပ္မည့္ ရထားလမ္း စီမံကိန္းက အာရွႏွင့္ ဥေရာပဆက္ဆံေရးကို ေျပာင္းလဲသြားေစကာ ဥေရာပတို႔ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူထားသည့္ ႐ုရွားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ဥေရာပသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းကို လက္ခံလိုက္သည့္ အခ်က္က ေဝဖန္ခ်င္စရာ ျဖစ္သည္။

ယခင္က တ႐ုတ္တို႔ ဝီဂါမြတ္စလင္မ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈအေပၚ ဥေရာပတို႔က အျပင္းထန္ဆံုး ေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ မည္သည့္အသံမွ တစ္စံုတစ္ရာထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေနၿပီဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထရမ့္၏ ဥေရာပဘက္ျခမ္းကို ပစ္ပယ္ထားျခင္းက အားနည္း ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတိုင္းက သံုးသပ္ၾကသည္။

လက္ရွိ ထရမ့္စိတ္ဝင္စား ေနသည္မွာ ဥေရာပဘက္ျခမ္း မဟုတ္ဘဲ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အထူးျခားဆံုး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေနသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၌လည္း အေမရိကန္တုိ႔က ၎၏ေနရာကို အိႏၵိယထံ ေပးအပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို စစ္ေရးအရ လံုၿခံဳမႈအျပည့္အဝ ေပးႏိုင္ရန္ အိႏၵိယတို႔အတြက္ မလြယ္ကူေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယက ပူးတြဲစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္သာ တစ္ဆင့္ခ်င္းတက္ေနၿပီး နီေပါႏွင့္ဘူတန္က ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဦးစားေပးျဖစ္သည္။

နီေပါက လက္ရွိ အိႏၵိယၾသဇာေအာက္ ရွိေနေသးသည္ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္တို႔က အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား ေဖာက္ၿပီး နီေပါႏွင့္ ဆက္ဆံေရး နီးကပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လာသည့္အတြက္ မၾကာမီ တ႐ုတ္လက္ေအာက္ ေရာက္သြားမည့္ အေရးကို အိႏၵိယတို႔ စိုးရိမ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထပ္မံ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။ ။

Ref;CNN

Read 177 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 11 May 2019 13:05
ေညာင္ရမ္း

Latest from ေညာင္ရမ္း