SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

၂ဝ၂ဝ ျပည္႕ႏွစ္မွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ့ေပါင္း ၂ဝ ခန့္ ေျမေအာက္ေရခန္းေျခာက္လာႏိုင္

Saturday, 07 September 2019 11:06 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ  မီဒီယာမ်ား၏  မ်က္ႏွာဖံုး သတင္းျဖစ္ခဲ့သည္မွာ    အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ေျခာက္ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕၌  ေရျပတ္သည့္ သတင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းသတင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ကာ   တစ္ကမၻာလံုးကိုလည္း ေရအရင္း အျမစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ေရး အတြက္ သတိေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကမၻာႀကီးရွိ ကုန္းေျမကို ပင္လယ္ေရ ေလးပံုသံုးပံုပမာဏျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္  ေသာက္သံုး၍ရ ေသာ ေရခ်ဳိက ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္  မရွိ ေသာေၾကာင့္   အကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိေန ေသာ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမႈ အလြန္အကြၽံ ျဖစ္လာလွ်င္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲ ပင္ သည္။ ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ေျမေအာက္ ေရကို အလြန္အကြၽံသံုးစြဲခဲ့ၿပီး   မိုးေခါင္မႈ ႏွင့္  ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခါယခင္က ေရ အတြက္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္မည္ ဆိုသည့္  ခန္႔မွန္းခ်က္အတိုင္း  ေရရရွိေရး အတြက္ႀကိဳးပမ္းရင္း လူေသမႈမ်ား ပင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူတန္းရွည္ႀကီးက မိမိတို႔အ လွည့္က်ရမည့္ ေရေပးေဝမႈကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ပဋိပကၡျဖစ္ ၾကသည္က တစ္မ်ဳိး၊ စုေဆာင္းထားသည့္    ေရကို ခိုးယူေသာေၾကာင့္ လူေသဆံုးသည္ အထိ  ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားၾကသည္က တစ္ဖံု ျဖင့္     အိႏၵိယ၏ ပံုရိပ္ကို   အဆိုးရြားဆံုး ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။

ယခုအခါ မုတ္သံုမိုးေၾကာင့္ ေရျပတ္ သည့္ေဘးမွ ကင္းလြတ္ၿပီဟုဆိုႏိုင္ေသာ္ လည္း မိုးကုန္ၿပီး ၂ဝ၂ဝ   ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ေရရရွိေရးေတြးၾကည့္လွ်င္   စိုးရိမ္မႈျဖင့္ သက္ျပင္းခ်ေနမိမည္သာျဖစ္သည္။ ခ်န္ႏိုင္း ၏ လက္ရွိ ရြာသြန္းသည့္ မုတ္သုံမိုးမ်ားက ပင္လယ္ထဲသို႔ ျပန္လည္စီးဆင္းသြားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  တကယ္တမ္း  မုတ္သုံ ရာသီတြင္  မိုး ၅၄ ရက္ရြာတတ္သည့္ ခ်န္ႏိုင္းကဲ့သို႔  ၿမိဳ႕ႀကီး၌ ေျမေအာက္ေရ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။ မိုးေရခ်ိန္ ၅၅ လက္မ အထိ ရြာသြန္းတတ္ေသာေၾကာင့္  ခ်န္ႏိုင္း ၏မိုးေရကို  အမွန္တကယ္  ေျမေအာက္သို႔  အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပး ႏိုင္လွ်င္ ခ်န္ႏိုင္းေနျပည္သူမ်ား ေရျပတ္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

ယခုေတာ့ ေျမေအာက္ေရကို အလြန္ အကြၽံသံုးစြဲသည့္အျပင္ ထိုေျမေအာက္ေရကို   ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းႏိုင္မႈမရွိေသာ  ေၾကာင့္ ေရတြင္းေရကန္မ်ား ခန္းေျခာက္ ၿပီး ေရေပးေဝသည့္ပိုက္လိုင္းမ်ားမွလည္း အမႈိက္မ်ားသာထြက္ရွိေတာ့သည္။အဆိုးရြားဆံုးအခ်က္က  ခ်န္ႏိုင္းတစ္ၿမိဳ႕လံုးကို   အဓိက ေရေပးေဝေနသည့္ ပူဇယ္ေရကန္ ခန္းေျခာက္သြားသည့္အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕လံုး  ေရျပတ္ေတာက္သည္အထိ   ျဖစ္ခဲ့ကာ ေန႔စဥ္ ရထားျဖင့္ ေရလီတာ  သန္းႏွင့္ခ်ီ လာေရာက္ေပးေဝရသည္အထိ  ျဖစ္လာသည္။

ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕ ေရျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရမႈအေပၚမာဒရက္တရား႐ံုးက အဓိက တရားခံမွာ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းသည့္ ခ်န္ႏိုင္းျပည္နယ္အစိုးရျဖစ္ သည္ဟု အျပစ္တင္သည္။ ခ်န္ႏိုင္းကို ၁၄ ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္   ဂ်ရာလာလီလက္ထက္ကဆိုလွ်င္ မုတ္သုံမိုးေရကို ပင္လယ္ထဲသို႔ စီးဆင္းၿပီး အေလအလြင့္မျဖစ္ေစရန္     အစိုးရ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္တိုက္ ခန္းမ်ား အေပၚထပ္၌   မိုးေရခံမ်ားထပ္မံ တည္ေဆာက္ေစကာ ေျမႀကီးထဲသို႔ ေရျပန္ ေရာက္ေစမည့္ ေျမေအာက္ေရျဖည့္တင္း မႈကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္   ခ်န္ႏိုင္းကို ေရျပတ္ လပ္မႈမျဖစ္ေစ႐ံုသာမက   ခန္းေျခာက္ လာသည့္ ေျမေအာက္ေရ ျဖည့္တင္းမႈကို ျပန္လည္အသက္ဝင္ေစခဲ့ကာ ယခင္က ပစ္ထားရသည့္ ေရတြင္းေရအိုင္မ်ားပင္ ေရျပန္လည္ျပည့္လွ်ံလာခဲ့သည္။   ထိုမွ် အထိ   ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းက အစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ  ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မႈ  ၇ဝ  ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္  ၈ဝ  ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ပါက  ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕ သည္ ေျမေအာက္ေရကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ႏိုင္သည့္    ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ယခုေတာ့ ထိုသို႔မျဖစ္သည့္အျပင္ ဂ်ရာ လာလီဆံုးပါးသည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ခ်န္ႏိုင္းသည္ ကမၻာေပၚ၌ေရျပတ္လပ္မႈကို အဆိုးရြားဆံုး ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ ပထမဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာသည္။ ခ်န္ႏိုင္းအစိုးရက ေရျပန္ လည္သန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းေပါင္း  ၂၇ဝ ႏွင့္     ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕ကို     ေရျပတ္လပ္မႈမွ လြတ္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုဆို သည္။

ေရျပန္လည္သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းဆို သည္မွာ  ပင္လယ္ဆားငန္ေရကို  ေရခ်ဳိ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္   သန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းက   ေငြအကုန္အက်မ်ားသည့္ အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္ မႈလည္းရွိသည့္အတြက္ ခ်န္ႏိုင္းေနျပည္သူ တို႔က မႏွစ္သက္ၾကေပ။  မုတ္သုံမိုးေရကို ပင္လယ္ထဲသို႔ အခ်ည္းႏွီးစီးဆင္းေစၿပီးမွ ပင္လယ္ထဲမွေရကို  ျပန္လည္သန္႔စင္ၿပီး ေသာက္သံုးေရျဖစ္ေအာင္   လုပ္ေဆာင္ သည့္လုပ္ရပ္က    မည္သည့္ပညာရွိမွ  စိတ္ကူးမည့္   လုပ္ရပ္ မဟုတ္ဟုဆိုၾက သည္။

ခ်န္ႏိုင္းျပည္နယ္အစိုးရဘက္က လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕၌ ေရျပတ္လပ္မႈ လံုးဝမရွိေစရဟု ကတိေပးထားေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားမရွိပါက ခ်န္ႏိုင္းျပည္သူမ်ား ေရျပတ္ လပ္မႈဒဏ္ကို ခံရဦးမည္ဟု ပညာရွင္တို႔က  ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။    ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရ ၁ဝ သန္းေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕ႀကီး ျဖစ္ေသာ္လည္း    ၿမိဳ႕ေတာ္ေရေပးေဝမႈ ပင္မပိုက္လိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မထားသူမ်ား လည္း သန္းႏွင့္ခ်ီရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ လူခ်မ္းသာတို႔က ေရကို အလြန္အကြၽံသံုးစြဲၾကၿပီး   ျပင္ပမွေရကို ေရေဘာက္ဆာကားမ်ားျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူ သံုးစြဲၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း မွာပင္ ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕ႀကီး၏ ေျမေအာက္ေရ ပမာဏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခန္းေျခာက္ သြားၿပီး ေရျပတ္လပ္သည္အထိျဖစ္ခဲ့သည္။  ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ေျမေအာက္ေရ အရင္း အျမစ္ ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕တစ္ခုက အိႏၵိယ ၌ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္ ေျမေအာက္ေရ   ခန္းေျခာက္သည့္ၿမိဳ႕အေရအတြက္  ၂ဝ အထိပိုလာႏိုင္သည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ကာ ေျမေအာက္ေရကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ရန္ ေဆာ္ၾသထားသည္။

အိႏၵိယအစိုးရကလည္း     ထိုအတြက္ မုတ္သံုမိုးကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲေနသည္။    ခ်န္ႏိုင္း ဆိုသည္မွာ  ေအာ္တိုမိုဘိုင္းလ္လုပ္ငန္း အမ်ားစုရွိရာေနရာ၊IT လုပ္ငန္းမ်ားအရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း  ေရျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ထိုၿမိဳ႕ရွိ  ေက်ာင္းမ်ား၊  စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားပိတ္ထားရသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ  အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည့္  ခ်န္ႏိုင္းၿမိဳ႕၌     အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ ေျမေအာက္ေရျဖည့္တင္းမႈသာမက ေသာက္ သံုးေရ အလံုအေလာက္ရွိခ့ဲရမည္ျဖစ္သည္။   သို႔ေသာ္   ထိုေရအားလံုးက အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ကာ ပင္လယ္ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္စီးဆင္း သြားၿပီး   ေနာက္ဆံုး  ခ်န္ႏိုင္းမွာ  အေမ ရိကန္ေဒၚလာ   ၁၄ ဘီလီယံ  အ႐ႈံးသာ  အဖတ္တင္ခဲ့သည္။  ထို႔ေၾကာင့္  အိႏၵိယ သာမက   တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမႈကိုသတိျပဳရန္ လိုအပ္ လာၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ ရပါသည္။   

Ref;The Diplomatic Magazine

Read 91 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Saturday, 07 September 2019 11:08

Latest from ေကတု