SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

႐ုရွားအတြက္ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား

Thursday, 14 November 2019 09:16 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ထြက္ေပၚလာေစႏုိင္သည့္ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္   အာတိတ္ေဒသရွိ ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း မရွိေသးသည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားရာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိ ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးအရ  အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိေနသည္။

အေၾကာင္းမွာ  ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အာတိတ္ေဒသရွိ နယ္ေျမပုိင္နက္အမ်ားအျပားကုိ   ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္လာ ေစေရးႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၊  စီးပြားေရး ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ထူးျခားစြာရပ္တည္ႏုိင္ေရး တို႔အတြက္ အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္    ပထဝီအေနအထားအရ အာတိတ္စက္ဝုိင္းအနီး၌ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိႏုိင္မည့္  အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု  အစၥေရးႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည့္  Haaretz   သတင္းစာတြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါအာတိတ္စက္ဝုိင္းအနီးတြင္ ရွိေသာေဒသ၌ တစ္ကမၻာလံုးရွိ  သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၃ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္း၊ ေရနံသိုက္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တည္ရွိေနသည္ဟု ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိထားသည္။ ထုတ္ယူသံုးစြဲဖူးျခင္းမရွိ ေသးသည့္ အဆုိပါ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြက္ အဖုိးမျဖတ္ ႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အျပင္ ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသမ်ားရွိ အစဥ္ေအးခဲေနသည့္ နက္႐ႈိင္းေျမလႊာမ်ားမွာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္  ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္လာမည္ ဆုိပါက အာရွႏွင့္ဥေရာပတုိက္ၾကား  အဓိက ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္     ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္  ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြက္  အလားအလာေကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္  ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္   ေျပာင္းလဲလာသည့္ အပူခ်ိန္သည္ အာတိတ္ေဒသရွိ ႐ုရွားပုိင္နယ္ေျမမ်ား၏ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္၌ ရွိေန သည့္ေရထုကုိ  ယခင္ထက္  အႏၲရာယ္ ပုိမုိျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္  ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား  ျဖစ္ေပၚ လာေစႏုိင္သည္ဟု သတင္းစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္    ေဘာ္တစ္ပင္လယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပင္လယ္အတြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

အကယ္၍ အာတိတ္ေဒသ၌ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဆုိပါက  လက္ရွိ  စူးအက္ တူးေျမာင္းမွတစ္ဆင့္  ျဖတ္သန္းေနသည့္  ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ သံုးပံု၊ ႏွစ္ပံု သည္ အသစ္ထြက္ေပၚလာမည့္ အာတိတ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း သစ္မ်ားထံ ေရႊ႕ေျပာင္းလာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ ဟု  ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာတိတ္ေဒသရွိ  ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါေနသည့္ ေရခဲေတာင္ သုိ႔မဟုတ္ ေရခဲစုိင္ႀကီးမ်ား အရည္ေပ်ာ္လာမည္ ဆုိပါက ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ပုိင္းကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားမွ အေရွ႕အာရွသုိ႔ ဆက္သြယ္သြား လာႏုိင္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါက ေျမာက္ျမားစြာေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဥေရာပႏုိင္ငံတို႔သုိ႔ ႐ုရွားပုိင္ အာတိတ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္   ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္   ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ     အဆုိပါ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္  တျခားႏုိင္ငံတို႔သုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိသည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံက ထုိသုိ႔ေသာ   ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ ထားျခင္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လံုး ပုိသာမည့္ အေျခအေနသုိ႔   ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည့္အျပင္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ   ကုန္သြယ္ေရးကုိပင္ စိန္ေခၚလာႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးမူဝါဒအရ ၾကည့္မည္ ဆုိပါက ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္  ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး တုိးတက္ေစရန္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ  မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိပါ ခ်မွတ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အာတိတ္ေဒသအတြင္း ဆိပ္ကမ္းသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊   ရထားလမ္းသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္  ၿဂိဳဟ္တုစနစ္သံုး ေရေၾကာင္းသြားလာေရး စနစ္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္   အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက လက္ရွိဦးေဆာင္၍ အေကာင္  အထည္ေဖာ္ေနသည့္   ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၾကည့္မည္ ဆုိပါကလည္း ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ အာတိတ္ေဒသအတြင္း  အရပ္သားပါဝင္မႈအခန္း က႑ကုိ    ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ စစ္ဘက္၏ ပါဝင္မႈကုိလည္း  ဆုိဗီယက္ ယူနီယံႀကီး ၿပိဳကဲြၿပီးေနာက္ပုိင္း  မႀကံဳဖူးသည့္ အတုိင္းအတာအထိ  တုိးျမႇင့္လာခဲ့သည္။

႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ ဝင္႐ိုးစြန္းျဖတ္တံတား သစ္ႀကီးတစ္စင္းကုိ   မၾကာမီကတည္ ေဆာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ ကုန္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံ၏ အစြမ္းထက္ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္  S-400 ကုိ အာတိတ္သမုဒၵရာရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ျဖန္႔ၾကက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ အာတိတ္ေဒသ ပြင့္လင္းေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြက္ မဟာအခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာ ႏုိင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ထို႔ျပင္   ကမၻာ့အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၅ဝ   ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္  အိႏိၵယ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္ပမာဏသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္က ပမာဏထက္ ၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု    ကုလသမဂၢအစားအစာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္  အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာျခင္းသည္    ႐ုရွားစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑အေပၚ  ဆုိးဆုိးရြားရြား   ထိခုိက္ေစျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈကုိ သုည ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေစမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္  ႐ုရွားႏုိင္ငံအတြက္ အာတိတ္ေဒသမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားၾကား အဓိကထား ေဆြးေႏြးစရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာသည္။  ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရပါမူ   ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ လာျခင္းေၾကာင့္  အာတိတ္ေဒသ၌  ေရခဲမ်ား အရည္ေပ်ာ္လာျခင္းသည္ ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာလႊမ္းမုိးမႈအေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္  တည္ရွိေနသည္ဟု အေမရိကန္ စစ္ေကာလိပ္မွ  ၿပီးခဲ့သည့္လေႏွာင္းပုိင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အာတိတ္ေဒသအတြင္းပါဝင္ မႈကုိ  ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးႏွင့္  ႐ုရွားႏုိင္ငံ၏ ေဒသတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မ်က္ျခည္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနာ္ေဝ  ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ေသာ NATO တပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံရွိ     စစ္အေျခစုိက္ စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္အစိုးရက  လုပ္ေဆာင္လာၿပီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္   အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရပါမူ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အာတိတ္ေဒသ ေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ အတြက္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးအရသာမက   ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ ထြက္ေပၚ လာေစႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေရးသား လုိက္ရပါသည္။   

Ref: Sputnik, Haaretz

Read 45 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 14 November 2019 09:17