SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အေနာက္ပစိဖိတ္တြင္ အေမရိကန္၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ေရတပ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္႕တ႐ုတ္

Friday, 03 January 2020 10:45 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ သမုဒၵရာမ်ားတြင္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္ ၎င္းတုိ႔၏ ေရတပ္အင္အားကုိ   အလ်င္အျမန္ တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရွိသည္။အင္ဒုိ-ပစိဖိတ္ေဒသ လႊမ္းမုိးမႈခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ သမုဒၵရာႏွစ္ခု မဟာဗ်ဴဟာ (Two Oceans Strategy)ကုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေရတပ္ စစ္သေဘၤာေျခာက္စင္း တပ္ေတာ္၀င္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္ေတာ္၀င္ေရယာဥ္မ်ားတြင္  056A   အတန္းအစား  ဒံုးက်ည္တပ္

ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္ႏွစ္စင္း၊ 052D အတန္းအစား ပဲ့ထိန္းဒံုး က်ည္တပ္ ဖ်က္သေဘၤာ ႏွစ္စင္း၊ 055  အတန္းအစား ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္တပ္ ဖ်က္သေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္ ရွန္ တုန္းေလယာဥ္တင္ သေဘၤာတစ္စင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ယခုတပ္ေတာ္၀င္ခဲ့သည့္ ေရယာဥ္မ်ားအပါအ၀င္ တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ လက္ရွိတြင္ စစ္ေရယာဥ္အစင္း ၃၀၀ ခန္႔ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ေရတပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆုိပါက ၁၀ စင္း ပုိမုိမ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ေရတပ္၏ အေျခအေနမွာ မၾကာမီကာလမ်ားအတြင္း တည္ၿငိမ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရယာဥ္မ်ား၏ အရည္အေသြး ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ဟု  စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္ယန္းနည္းပညာ တကၠသုိလ္ရွိ အက္စရာဂ်ာရက္သန္ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာမႈေက်ာင္းမွ သုေတသီေကာလင္းခုိက သံုးသပ္ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္က တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့သည့္ ဖ်က္သေဘၤာအသစ္မ်ားသည္ ယခင္က ေရတပ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ စစ္ေရယာဥ္ေဟာင္းမ်ားထက္ ပုိမုိႀကီးမားသည့္အျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာလည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္သည္။  ထုိ႔ျပင္  အဆုိပါ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို  ပင္လယ္ေရျပာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍  တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရယာဥ္တုိင္းတြင္ ဒံုးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။အလားတူ ရွန္တုန္း ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ အေလးခ်ိန္ အားျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀၀ ရွိေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္ေရတပ္၌   အသံုးျပဳေနသည့္ HMS Queen Elizabeth ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း အေျခအေနတြင္  ရွိေနၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားၿပီးလွ်င္ အႀကီးဆံုး ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာျဖစ္လာသည္။ အလားတူ 055  အတန္းအစား ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္တပ္ ဖ်က္ သေဘၤာမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး ဖ်က္သေဘၤာ တစ္စင္းျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀၀ ရွိသည္။ အရြယ္အစား အနည္းငယ္ေသးငယ္သည့္ 052D အတန္းအစား ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္တပ္ ဖ်က္သေဘၤာမ်ားကုိ ဒံုးက်ည္ပစ္အားအတြက္ သာမက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရငုပ္သေဘၤာ ရွင္းလင္းေရးစစ္ပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တပ္ေတာ္ ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေရတပ္တုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားပံုကုိ ေလ့လာမည္ဆုိပါက ကြဲျပားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေရတပ္သည္  လက္ရွိတြင္  ႏွစ္ဒါဇင္နီးပါးခန္႔ရွိေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္တင္ ကမ္းထုိးေရယာဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တျခားပင္လယ္ျပာ စစ္ဆင္ေရး ေရယာဥ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ တျခားတစ္ဖက္တြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္ရွိ ေရယာဥ္သံုးပံု တစ္ပံုမွာ ပင္လယ္ကမ္းနီးေဒသ ကင္းလွည့္ရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ ဒံုးက်ည္တပ္စစ္ေရ ယာဥ္ငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါကြာျခားခ်က္ကုိ တ႐ုတ္စစ္ဘက္မွ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားၿပီး အနာဂတ္ကာလတြင္   ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား    ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၎င္းတုိ႔၏ တတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာတစ္စင္းကုိ စတင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။  အဆုိပါေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသစ္၏ ဒီဇုိင္းသည္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ေလွ်ာင္းနင္၊ မၾကာမီက တပ္ေတာ္၀င္ခဲ့သည့္  ရွန္တုန္း တုိ႔ႏွင့္မတူဘဲ  လံုး၀ကြဲျပား ျခားနားမည္ဟု  သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္   အဆုိပါေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ  ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌     သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ အာဏာရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ အင္အား ေတာင့္တင္း ေစေရးအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္   လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္ စစ္လက္နက္နည္း ပညာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရး စြမ္းရည္ တုိးတက္လာေစရန္လည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ  မွန္မွန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ အခမ္းအနားသုိ႔ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအုပ္စု ပါ၀င္ၿပီး စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အင္အားျပသသည့္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေရတပ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈအတြင္း တ႐ုတ္စစ္သည္ ၁၀၀၀၀ ဦး၊ စစ္ေရယာဥ္ ၄၈ စင္း၊ တုိက္ေလယာဥ္ ၇၆ စင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။  စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အခမ္းအနားသုိ႔ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က စစ္ယူနီေဖာင္း ၀တ္ဆင္ကာ   တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ေရတပ္ကုိ ကမၻာ့အဆင့္မီေရတပ္ (World-Class Navy) အျဖစ္သုိ႔   တက္လွမ္းႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္  ၂၁  ရာစု အလယ္ပိုင္း တြင္ သမုဒ္ၵရာ၌ ေရတပ္အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမုိးႏိုင္သည့္  ေရတပ္ႀကီး  (Two Ocean Maritime Power)) ျဖစ္လာေရး ပစိဖိတ္ႏွင့္ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာႏွစ္ခုစလံုးကို လႊမ္းမိုးရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္   ေရတပ္အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းကုိ  ၁၉၉၀  ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္  ယခုအခါ တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ ခံ့ညားသည့္ ေရတပ္အျဖစ္သုိ႔  ေရာက္ရွိ လာသည့္အျပင္  ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ အေနာက္ပုိင္း၊ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာႏွင့္ ဥေရာပ အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ ေရျပင္မ်ားအပါအ၀င္ ကမ္းေ၀းေရျပင္၌ အင္အားျပသျခင္းကုိ  တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ လာႏုိင္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ သုေတသနဌာနမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀  ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အာေရဗ်ပင္လယ္၌ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက  ႐ုရွား၊  အီရန္တုိ႔ႏွင့္  ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အေမရိကန္အစိုးရက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။ တ႐ုတ္-႐ုရွား-အီရန္ သံုးႏုိင္ငံ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပင္လယ္ဓားျပတိုက္ ဖ်က္ေရး ကင္းလွည့္မႈမ်ား၊ ကုန္တင္ေရယာဥ္မ်ားကို အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေရျပင္အတြင္း အေစာင့္အေရွာက္အျဖစ္ လုိက္ပါျခင္း စသည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရတပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္သည္ တ႐ုတ္ တုိင္ေပအေရး   အင္အားသံုး ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္   လုိအပ္သည့္  စစ္ေရးစြမ္း ေဆာင္ရည္ကုိ တုိးျမႇင့္ရန္၊  အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ  ေရျပင္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိတုိးခ်ဲ႕ရန္၊ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား သြားလာေမာင္း ႏွင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံ၏ ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊  တ႐ုတ္ႏွင့္ ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕ တုိ႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည့္  ပင္လယ္ေရျပင္ကုိ  ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္  အေနာက္ပစိဖိတ္တြင္ အေမရိကန္၏ လႊမ္းမုိးမႈကုိ ဖယ္ရွားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေဒသတြင္း ေရတပ္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါ သည္။    

ေဇယ်ဘုန္း

(Ref: The Guardian, Sputnik)

Read 23 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 03 January 2020 10:47