SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လကၡဏာရပ္ျဖင့္ တုိးတက္လာသည့္ ၿဗိတိန္-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရး

Friday, 21 February 2020 10:14 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

အာရွအင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈ အေျခအေနမွာ မေသခ်ာ မေရရာသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနစဥ္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္က တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား  ထုိသုိ႔ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရာတြင္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌  ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က   ဦးစြာေျပာၾကားၿပီး   ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္    ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္ကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္အစိုးရ အေနျဖင့္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔  အေရးႀကီးေသာ ေဆးဝါးကုသေရး ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ  တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံခဲ့မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း  ရွီက်င့္ဖ်င္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္  ၄င္းတုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္  အဓိကစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿဗိတိန္-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း  ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးစလံုးက သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔ၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ကုိထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။  ထုိ႔ျပင္  ၿဗိတိန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔အေနျဖင့္  အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္  ကမၻာႀကီးကုိ  ကာကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက     ဆက္လက္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ႏွင့္ ရွွီက်င္႔ဖ်င္တုိ႔၏ အဆုိပါ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈသည္ စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံ ဂလက္စဂိုၿမိဳ႕၌  ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ  ကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္    ဇီဝအမ်ဳိးအစား ကြဲျပားမႈဆုိင္ရာ  ကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ ယခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလတြင္ မက်င္းပမီ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား အဆင့္ျမင့္ရထားလမ္း ကြန္ရက္(HS2 Network) တည္ေဆာက္ရန္ ကနဦး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအဝင္ တျခားစီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု  ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။    HS2 Network တစ္ခုကုိ ငါးႏွစ္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္    တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္   HUAWEI သည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ 5G နည္းပညာစမ္းသပ္ခန္းတစ္ခုကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ နည္းပညာစမ္းသပ္ခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 5G ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ တစ္ကမၻာလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ HUAWEI ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားကုိ HUAWEI မုိဘုိင္းလ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ေဂဟစနစ္အတြက္ Application မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း  အေထာက္အကူ ျပဳရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု အဆုိပါကုမၸဏီက ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က HUA-WEI ကုမၸဏီကုိ  ႏုိင္ငံအတြင္း 5G ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္   အေမရိကန္အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ဖိအားေပးမႈကုိ အာခံ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ၿဗိတိန္အစိုးရအေနျဖင့္ HUAWEI ကုမၸဏီအား ၄င္းတုိ႔၏ ကြန္ရက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံအတြင္း တည္ေဆာက္ ခြင့္ျပဳပါက  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္  ၿဗိတိန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္  ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရပ္ဆုိင္းပစ္မည္ဟု အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္အပါအဝင္ ဒုတိယသမၼတ မုိက္ပန္႔ႏွင့္  ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး  မုိက္ပြန္ပီယုိတုိ႔က ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလင့္ကစား HUAWEI ကုမၸဏီအား ၄င္းတုိ႔၏ကြန္ရက္မ်ားကုိ  ႏုိင္ငံအတြင္း  တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က သေဘာတူခဲ့သည္။  ထုိ႔ျပင္  ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္အေမရိကန္တုိ႔ၾကား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိပါ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟု အေမရိကန္ အစုိးရက ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရ၏    အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕မွ   ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏွင့္လြတ္လပ္စြာ    ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း မုိက္ပန္႔က ယခုလ အေစာပုိင္းတြင္  CNBC သတင္းဌာနႏွင့္  ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခု၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ HUAWEI ကုမၸဏီ၏ နည္းပညာသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြား၊ ပုဂၢလိကအက်ဳိးစီးပြားတုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိဟု အေမရိကန္ အစိုးရက ေျပာၾကားထားသည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဝုိင္ယာလက္ကြန္ရက္စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ HUAWEI ကုမၸဏီကုိ ပါဝင္ေစရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္  ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ HUAWEI  ကုိ ပါဝင္ျခင္းမရွိရန္ တားျမစ္မည္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္  ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ကြန္ရက္မ်ားဟု ဆုိရာတြင္    ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ စစ္အေျခစုိက္စခန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္လုိသည့္ တျခားတစ္ခ်က္မွာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္ ၿပီးေနာက္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္  အေမရိကန္၊  တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း လုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အစုိးရက ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္  အဓိက မဟာမိတ္ႏုိင္ငံႀကီး အျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္း အဓိကက်သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ HUAWEI ကုမၸဏီအား ၄င္းတုိ႔၏ကြန္ရက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံအတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ၿဗိတိန္-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလုိ  ထိခုိက္ ေစခဲ့ေၾကာင္း  ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။    

ေဇယ်ဘုန္း

Ref: Sputnik

Read 33 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 21 February 2020 10:15