ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် လ ၂၄ ရက်