မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားပြည်တွင်းသတင်း (၂၀၂၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် ည ၀၈၀၀ နာရီ သတင်းများ)