ယနေ့ပိုးတွေ့လူနာသစ် ၁၅၈၅ ဦးထပ်တိုး

ယနေ့ပိုးတွေ့လူနာသစ် ၁၅ ၅ ဦးထပ်တိုး

နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂ဝ

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉  သံသယ လူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာနှင့်   အနီးကပ်ထိတွေ့ ခဲ့သူများနှင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားရှိသူများအားကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ  ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်းအား   ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၁၉-၉-၂ဝ၂၁)ရက် ည ၈ နာရီမှ  (၂ဝ-၉-၂ဝ၂၁)ရက်  ည ၈ နာရီအတွင်း  ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း  ၁၇၃ဝ၉ ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဓာတ်ခွဲတည်ပြုလူနာသစ် ၁၅၈၅ ဦးတွေ့ရှိရသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍  ယနေ့အထိ  ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း ၄၁၂၇၆၆၁ ခုအား   စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၄၄၈၁၅၈ ဦးရှိပြီဖြစ်သည်။

ယနေ့တွင်    ဆေးရုံဆင်းခွင့် ရရှိသူ ၁၉၄၈ ဦးဖြစ်သဖြင့် ယနေ့အထိ စုစုပေါင်း ၄ဝဝ၁၆၈ ဦး ဆေးရုံမှဆင်းခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြင့်  ထပ်မံသေဆုံးသူ ၅၆ ဦးရှိသဖြင့်  ယနေ့အထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၇၁၂၉ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။