လူမှုကွန်ရက်အသုံးချ၍ တရားဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅-က ဖြင့် အရေးယူထားသည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်များ ၃၀-၄-၂၀၂၁