အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြု