အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းများအား ပင်စင်လစာများအား စတင်ထုတ်ပေး

ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပင်စင်စား ၁၂ဝ၄၁ ဦး၏ ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် ပင်စင်လစာများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်မှစတင်၍ ပဲခူးမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၌ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများက ကျန်းမာရေး ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ အလှည့်ကျ သတ်မှတ်ရက်အလိုက် စနစ်တကျ ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်း၌ မြို့ပြပင်စင် ၅၈၄ဝ ဦး၊ ကာကွယ်ရေးပင်စင် ၅၇၅၉ ဦး၊ နိုင်ငံရေးပင်စင် ၃၄၈ ဦး၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ပင်စင် ၉၁ ဦး၊ ဗဟိုဘဏ်ပင်စင် သုံးဦးစုစုပေါင်း ၁၂ဝ၄၁ ဦးရှိရာ ပဲခူးမြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ဝန်ထမ်းများက ဖေဖော်ဝါရီ၂၂ ရက်နံနက် ၆ နာရီခွဲမှစတင်၍ ညနေ ၃ နာရီအထိ မြို့တွင်းကြီးရပ်ကွက်၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ လိပ်ပြာကန်ရပ်ကွက်၊ ပုဏ္ဏားစုရပ်ကွက်၊ ပန်းလှိုင်ရပ်ကွက် စသည့်ရပ်ကွက်တို့တွင် နေထိုင်သည့်မြို့ပြပင်စင်စား ၁ဝ၅၄ ဦး၊ ကာကွယ်ရေးပင်စင်စား ၈၁၁ ဦး၊ နိုင်ငံရေး ပင်စင်စား ၂၈ ဦး စုစုပေါင်း ၁၈၉၃ ဦးတို့အား စတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍လည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နံနက် ၇ နာရီခွဲမှ

ညနေ ၃ နာရီအထိ ဈေးပိုင်း၊ ညောင်ဝိုင်း (တောင်/မြောက်)၊    သွန်းဘုရား၊ ကျောက်ကြီးစု၊ ဇိုင်းဂနိုင်း(တောင်/မြောက်)ရပ်ကွက်တို့ရှိ   ပင်စင်စားများကိုလည်းကောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နံနက် ၈ နာရီ မှညနေ ၃ နာရီအထိ မဇင်း၊ ကလျာဏီ၊ ကျွန်းသာယာ၊ ဟင်္သာကုန်း၊ ဗိုလ်ကုန်း၊ ဟံသာဝတီ၊  ရွာသစ်၊  မြို့သစ်  စသည့်ရပ်ကွက်တို့ရှိ   ပင်စင်စားများကို လည်းကောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ ဥဿာမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး  (၁/၂/၃/၄/၅/၆/၇/၈/၉)ရပ်ကွက်တို့ရှိ   ပင်စင်စားများကို လည်းကောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆  ရက်နံနက် ၈ နာရီမှ   ညနေ ၃ နာရီအထိ  ဘုရားကြီးမြို့ အမှတ်(၁/၂/၃)ရပ်ကွက်များ၊အင်းတကော်မြို့ အမှတ်(၁/၂/၃/၄/၅/၆)ရပ်ကွက်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၆၂ အုပ်စုအတွင်း နေထိုင်ကြသည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်း ပင်စင်စားများကို လည်းကောင်း ပင်စင်လစာများ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။