SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏိုးၾကားေထာက္ခ်င့္ သင့္ေလးသင့္ ေခတ္ႏွင့္ညီရမည္

Sunday, 05 May 2019 12:15 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္

လူမႈနယ္ပယ္အသြယ္သြယ္၌ အႏၲရာယ္ေတြမ်ားသည့္အနက္ မီးေဘးအႏၲရာယ္သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔ ေမ ၅ ရက္သည္ (၇၃)ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ မီးေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား မွာလည္း မီးဖိုမီးၾကြင္းမီးက်န္၊ ေပါ့ဆမီး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေတာမီး၊ အလိုအေလ်ာက္မီး၊ ႐ိႈ႕မီး စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မီးေလာင္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားျဖစ္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွားေဒသမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ဧၿပီအထိ မီးေလာင္မႈ ၁၄၄ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ လူေနအိမ္ ၁၅၅ လံုးဆံုး႐ံႈးသြားသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူကိုးဦးေသဆံုး၊ ၁၂ ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိၿပီး မီးေဘးသင့္ျပည္သူ ၄၁၈ ဦးရွိသည္။ ေလးလအတြင္း ဆံုး႐ံႈးမႈ တန္ဖိုးစုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၃၅ဝ ေက်ာ္ရွိသည္။ ယခင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ဧၿပီအထိ မီးေလာင္မႈအႀကိမ္ ၉ဝ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူေနအိမ္ ၂၂၇ လံုးဆံုး႐ံႈးသြားသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူတစ္ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးရွိၿပီး မီးေဘးသင့္ျပည္သူ ၁၂၃၂ ဦးရွိသည္။ ေလးလအတြင္း ဆံုး႐ံႈးမႈတန္ဖိုးစုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၂၈၁ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ မီးသတ္သမားမ်ား၏ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာဟူေသာ နာသံုးနာျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသည့္ စိတ္ဓာတ္ အစဥ္အလာကို ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကရာ ထိုက္သင့္ေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဌာနတာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ားအား တာဝန္ထမ္း ေဆာင္သည့္ လုပ္သက္အလိုက္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ ခန္႔အပ္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္၌ အခမ္းအနားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္ေပးသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနား၌ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္ခံရသူမ်ားမွာ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္မွ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးအဆင့္၊ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္၊ ဒုတိယမီးသတ္ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မွ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မ်ားသို႔ အသီးသီးတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ရာ စုစုေပါင္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္အရာရွိ ၁ဝ၂ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား၊ မီးေဘးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္း၊ ဇီဝပစၥည္း၊ ေရဒီယိုသတၱိၾကြပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ယင္းအႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္လူအင္အား၊ အေထာက္အကူျပဳယာဥ္၊ စက္ပစၥည္း ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာဟူေသာ အေျချပဳက႑(၃)ရပ္တို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္သားျပည့္ဝေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွ ေအာင္ပြဲရဆိုစကားအရ ေနာင္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ဆၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊ ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈတိုင္းသည္ ျပည္သူတို႔၏ ေနထိုင္မႈဘဝလံုၿခံဳေရးမွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအထိ အက်ဳံးဝင္လ်က္ရွိရာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာ ျပည့္ဝေရးေလ့က်င့္ရာတြင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ နည္းပညာကို ထိေရာက္ထက္ျမက္ေအာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးသည္ အဓိကအခန္းက႑၌ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမီးေလာင္ကြၽမ္းစဥ္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ရသည့္ အေတြ႕ အႀကံဳအရ သိႏိုင္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဧက ၃ဝဝ ခန္႔က်ယ္ဝန္းေသာ အဆိုပါ အမိႈက္ပံုမီးၿငႇိမ္း သတ္ခဲ့ၾကသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က က်န္းမာေရးစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔ဘဝလံုၿခံဳေရးမွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအထိ အက်ဳိးျပဳေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ ဖြဲ႕သည္ ယခင္သမား႐ိုးက်အတိုင္း လူအသင့္၊ ယာဥ္အသင့္၊ စက္သံုးဆီအသင့္၊ ေရအသင့္ဟူေသာ သင့္ေလးသင့္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေခတ္ႏွင့္အညီ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာတို႔ပါ ျပည့္စံုရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါရန္ (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳလ်က္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

Read 171 times Last modified on Sunday, 05 May 2019 12:24