SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းျဖင္႕ တိုင္းျပည္အက်ဳိး သယ္ပိုး …….

Tuesday, 31 March 2020 11:32 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

 ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးသံုးပါးလံုး ယဥ္ေက်းေျပျပစ္ပါေစ ဟူေသာ ဆံုးမစကားသည္ တပ္မေတာ္သားတို႔ လိုက္နာ က်င့္ႀကံျပဳမူ ေနထိုင္က်င့္ သံုးေနေသာ က်င့္၀တ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုသူတိုင္း လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းသင့္သည္။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္သံုးပါးလံုး၏ ျပဳမူေျပာဆိုမႈသည္ စာရိတဗဟိုခ်က္မွျဖာထြက္ သည္သာျဖစ္သည္။ စာရိတၱသည္သာ လူတို႔၏ ကိုယ္စိတ္လႈပ္ရွားအားထုတ္မႈမ်ားကို လူ႔ေလာက၏ ေကာင္းက်ဳိး စီးပြားမပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးေလသည္။ လူသားတိုင္းအတြက္ အလိုအပ္ဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးအရည္အခ်င္း သည္ စာရိတၱ ၱျပည့္၀မႈသာလွ်င္ျဖစ္သည္။

စာရိတၱ ျပည့္စံုျခင္း၏ တန္ခိုးအာဏာအရွိန္အ၀ါသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေပသည္။ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳကိုးစားျခင္း ခံရသည္မွာ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ကမၻာ့အထြတ္အထိပ္သ ို႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ႏုိင္ သည္မွာ စာရိတၱၱ ျဖစ္သည္။ စာရိတၱေကာင္းျခင္း၊ ညံ့ျခင္းအေနအထားအလိုက္ လူအခ်င္းခ်င္း၏ ယံုၾကည္မႈ၊ ေျမႇာက္စားမႈ၊ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ခံယူၾက ရသည္။ စာရိတၱ ဟူသည္မွာ ေကာင္းေသာကိုယ္က်င့္တရားဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ နားလည္ၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ လူတို႔၏ ပင္ကုိအရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္၍ စာရိတၱသည္ ျပဳမူေျပာဆိုက်င့္ႀကံေနထိုင္မႈ ဟူသမွ်တို႔ကို လမ္းေျဖာင့္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း သြန္သင္ေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္ေကာင္းႏွင့္ ျပဳမူက်င့္ႀကံေနသူတို႔သည္ ထိုစိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္အျပဳအမူ သည္လည္း ေကာင္းမြန္မည္သာျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး၏အျပဳအမူသည္ စာရိတၱ အစစ္ျဖစ္၍ အတြင္းစိတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ယြင္းပါးလွ်င္ အျပဳ အမူလည္း ယြင္းပါးမည္သာျဖစ္သည္။ စာရိတ ၱဟူေသာ အရည္အခ်င္းကို ေစာင့္စည္းမႈ၊ လိုက္နာမူ၊ သိျမင္မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ ထိန္းသိမ္း မႈတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္ေပရာ ထိုအခ်က္မ်ားမရွိပါက စာရိတၱ ဟူ၍လည္း ရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔ကို တရားဓမ္ၼႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းေပးၿပီး ““ေကာင္းမႈ ျမတ္ႏိုး၊ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳး၍၊ ေကာင္းက်ဳိး ကိုယ္၌ တည္ေစမင္း””ဟူ၍ ေလာကသာရပ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

““ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားက ေလးစားသကဲ့သို႔ စာရိတၱၱ မြန္ျမတ္မႈေၾကာင့္ လူၾကည္ညိဳ ရသည္။ ပညာသည္ ၪဏ္အေရးျဖစ္၍ စာရိတၱသည္ စိတ္ဓာတ္အေရးျဖစ္ရာ စာရိတၱ မဲ့ေသာ ပညာဂုဏ္သည္ အခ်ည္းႏွီးမွ် သာျဖစ္သည္””ဟူ၍ ဆရာ လွသမိန္က သူ၏ လူေတာ္လူေကာင္းစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူတို႔သည္ အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥ အ၀၀ရွိသည့္အတြက္ အရည္အခ်င္းကို သံုးစြဲၾကရၿမဲျဖစ္သည္။ လူသားထဲမွ လူသား၊ ျပည္သူၾကားမွေပါက္ဖြားလာေသာ တပ္မေတာ္သား တို႔သည္လည္း တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး တပ္တိုင္း၊ ရဲေဘာ္တိုင္းတြင္  ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္း အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ တစ္ေျပးညီ စံသတ္မွတ္ခ်က္ဟုလည္းဆိုႏုိင္သည္။

၎င္းမွာ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ သစၥာ၊ စည္းလံုးမႈ၊ စြမ္းရည္သံုးရပ္ျပည့္စံုမႈဟူေသာ အေျခခံအရည္အခ်င္း ငါးပါးျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စာရိတၱ ဟုဆိုႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းတာ၀န္မွန္သမွ် စြမ္းေဆာင္ရာတြင္ စာရိတၱ သည္ အေရးပါသကဲ့သို႔ အရိပ္ထင္လ်က္ရွိသည္။

စာရိတ္ၱကိုလ်စ္လ်ဴျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သမွ်သည္ ေလာကဓမ္ၼတာအတိုင္း ဆိုးက်ဳိးဘက္သုိ႔သာ ဦးတည္ေနသည္။

စိတ္ဓာတ္ေကာင္းျခင္း၊ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိျခင္း၊ အရာရာတြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ သံုးရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းတို႔သည္  စာရိတၱၱ ေကာင္းျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားတုိ႔သည္  အထက္မွ ေပးအပ္လာေသာ အမိန္႔ႏွင့္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ စာရိတၱ ေကာင္းေကာင္း၊ အရည္အခ်င္း ေကာင္း ေကာင္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

စာရိတၱ ညံ့ဖ်င္းသူ တစ္ဦးကို မည္သူကမွ် အေကာင္းျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ အတိတ္ကံအရ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အရ စာရိတၱ ညံ့ဖ်င္း ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျပာ၍ မရပါ။ အဓိကမွာ မိမိ၏ ပင္ကိုစိတ္ႏံုခ်ာမႈေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

စာရိတၱ သည္ လူတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပဲ့ကိုင္ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ၾကင္နာ တရားရွိမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာျခင္းရွိမႈ၊ မေကာင္းမႈကို စက္ဆုပ္ရြံရွာမႈ၊ သရဲေဘာမေၾကာင္မႈ စသည္တို႔သည္ စာရိတၱၱ၏ အခက္ အလက္ မ်ားျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူအတြက္ စာရိတၱၱ ေကာင္းျဖင့္ ျပည့္က်ဳိး သယ္ပိုးေနပါသည္။ စစ္တိုက္ရန္ရွိက စစ္ တိုက္ သည္။ စစ္တိုက္ရန္မရွိလွ်င္ ေလ့က်င့္သည္။ စစ္တိုက္ရန္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေလ့က်င့္ရန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ အက်ဳိး သယ္ပိုးရန္ရွိလာလွ်င္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို အဓိကထားသယ္ပိုးေနပါသည္။ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အတြက္ တိုင္းစစ္ဌာ နခ်ဳပ္ နယ္ေျမ အသီးသီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္း အဖြဲ႕မ်ားသို႔ က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္း၊ ေဆးစစ္ ေဆးေပးျခင္း၊ ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္မွာ စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ဳိး သယ္ပိုးေနျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပ လိုက္ပါသည္။  

Read 94 times Last modified on Tuesday, 31 March 2020 11:37