ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပိုးတွေ့လူနာသစ် ၁၁၉၇ ဦးထပ်ထိုး

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပိုးတွေ့လူနာသစ် ၁၁၉၇ ဦးထပ်ထိုး

နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၁

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်   ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများ၊ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူ များနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိသူ များအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအား ပုံမှန်ဆောင်  ရွက်လျက်ရှိရာ ၁၀-၁၀-၂၀၂၁ ရက် ည ၈ နာရီမှ ၁၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက် ည ၈ နာရီ  အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း  ၁၆၄၇၁ ခု အား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၁၁၉၇ ဦး  တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့အတွက် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ၇ ဒသမ  ၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၄၅၂၀၅၆၅ ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း ၄၇၉၈၄၈ ဦးရှိပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၁၁၈၂ ဦး ဖြစ်သဖြင့် ယနေ့အထိ စုစုပေါင်း ၄၃၂၄၅၇ ဦး ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိပြီးဖြစ် သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြင့် ထပ်မံ သေဆုံးသူ  ၂၈ ဦးရှိသဖြင့်   ယနေ့ အထိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၈၁၆၂ ဦး ရှိသည်။

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်  ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေ များအား ကူးစက်ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု ရေး ရက်သတ္တပတ်အလိုက် ဓာတ်ခွဲနမူနာ ရယူစစ်ဆေးမှု၊   ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိရမှုနှင့် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်းအခြေ အနေများအား စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်  ရှိရာ အပတ်စဉ်(၃၈)တွင် ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း ၁၃၃၂၈၂ ခုအား စမ်းသပ် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစု ပေါင်း ၁၁၇၄၉ ဦးရှိသဖြင့် ပျမ်းမျှရောဂါပိုး တွေ့ရှိမှုနှုန်း ၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ အပတ်စဉ်(၃၉)တွင် ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၃၆၈၂၉ ခုအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၀၆၄၉ ဦးရှိသဖြင့် ပျမ်းမျှရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်း (၇ ဒသမ ၈) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အပတ်စဉ် (၄၀) တွင် ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း ၁၂၇၁၉၈ ခုအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဓာတ်ခွဲ  အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၀၀၆၄ ဦးရှိသဖြင့် ပျမ်းမျှရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်း (၇ ဒသမ ၉) ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်။ အပတ်စဉ်(၃၉)နှင့် အပတ်စဉ်(၄၀)တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာ တွေ့ရှိရမှုမှာ လျော့နည်းလာခဲ့သော်လည်း ပျမ်းမျှရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်း သိသာစွာ ပြောင်းလဲမှုမရှိသဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှု ပိုမို လျော့နည်းလာစေရေးအတွက် ကျန်းမာရေး

ဝန်ကြီးဌာနမှ   ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်း များတွင် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ ကဏ္ဍအလိုက် ယခုထက်ပို မိုပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဆိုင်ရာ   သတင်းအချက်အလက်များကို   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏   တရားဝင် အင်တာနက် စာမျက်နှာ www.mohs.gov.mm တွင်  ဝင်ရောက်
ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း ကျန်းမာရေး  ဝန်ကြီးဌာနက  သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။