ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေး ပါတီများအား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် စစ်ဆေး

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေး ပါတီများအား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် စစ်ဆေး

နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၂

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁ဝ(ဌ)တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ''နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စေခြင်း'' ဆိုသည့် တာဝန်နှင့်အညီ   နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ ပါတီဝင်အင်အား၊ ပါတီပိုင်ရန်ပုံငွေနှင့် ပစ္စည်းများ စုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပါတီဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ထားမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ   မွန်ပြည်နယ် အခြေစိုက်ဖြစ်ကြသော     အမျိုးသမီးပါတီ(မွန်)ကို အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှ  အောက်တိုဘာ ၆  ရက် အထိ လည်းကောင်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ဒီမိုကရေစီပါတီကို အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်အထိ လည်းကောင်း၊ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (Mon Unity Party )ကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်အထိ လည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက်ဖြစ်ကြသော လမ်းပြကြယ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စု လယ်သမား အလုပ်သမား အင်အားစုပါတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမား လယ်သမား မဟာမိတ်ပါတီ Alliance of Myanmar 's Worker and Farmer Party (A.M.W.F.P)'  တို့ကို အောက်တိုဘာ ၄  ရက် မှ   အောက်တိုဘာ  ၈ ရက် အထိလည်းကောင်း၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက် ဖြစ်ကြသော   အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပါတီ၊ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ တို့ကို အောက်တိုဘာ ၄  ရက်မှ  အောက်တိုဘာ ၈ ရက် အထိ လည်းကောင်း၊  ရှမ်းပြည်နယ် အခြေစိုက်ဖြစ်သော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကို အောက်တိုဘာ ၄  ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် အထိ လည်းကောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပြည်သူ့ပါတီကို  အောက်တိုဘာ ၄  ရက်မှ   အောက်တိုဘာ  ၆  ရက်အထိ လည်းကောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ် အခြေစိုက်ဖြစ်ကြသော ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီနှင့် ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Karen National Democratic Party  ) တို့ကို အောက်တိုဘာ ၅  ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် အထိ လည်းကောင်း စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ထိုသို့  စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊   ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်   ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း    သိရသည်။