ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများအား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်စစ်ဆေး

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများအား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်စစ်ဆေး

နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁၂

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဌ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော “နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့် အညီ နိုင်ငံရေးပါတီများကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်စေခြင်း” ဆိုသည့် တာဝန်နှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ပါတီဝင်အင်အား၊ ပါတီပိုင်ရန်ပုံငွေနှင့် ပစ္စည်း များစုဆောင်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်း လင်းဖျက်သိမ်း  ခြင်း၊ ပါတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဖြစ်ကြသောအမျိုးသမီးပါတီ (မွန်)ကို အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၆ ရက် အထိလည်းကောင်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ဒီမိုကရေစီပါတီကို အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်အထိလည်းကောင်း၊ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ(Mon Unity Party)ကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်အထိလည်းကောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အခြေစိုက် ဖြစ်ကြသော လမ်းပြကြယ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စု လယ်သမားအလုပ်သမား အင်အားစု ပါတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမား လယ်သမားမဟာမိတ်ပါတီ [Alliance of Myanmar 's Worker and Farmer Party(A.M.W.F.P)]တို့ကို အောက်တိုဘာ ၄ရက် မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် အထိလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခြေစိုက် ဖြစ်ကြ သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေး ကွန်ဂရက်ပါတီ၊ ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပါတီ၊ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသား လူမျိုး များ ဒီမိုကရေစီပါတီတို့ကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် အထိ လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်ဖြစ်သော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်  တစ်ပါတီကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၈ ရက် အထိလည်းကောင်း၊  ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအခြေစိုက်ဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမားအလုပ် သမားပြည်သူ့ပါတီကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်အထိ လည်းကောင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် ဖြစ်ကြသော ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီနှင့် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ( Karen National Democratic Party )တို့ကို အောက်တိုဘာ ၅ ရက်မှ အောက် တိုဘာ ၈ ရက် အထိလည်းကောင်း စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ထိုသို့ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာတွင်  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ရုံးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။