တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၌ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် အခြေခံပညာအလယ်တန်း  အထက်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၌ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် အခြေခံပညာအလယ်တန်း  အထက်တန်းကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ

မြိတ်

မြိတ်မြို့နယ်ရှိ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် အခြေခံပညာအလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ  ကျောင်းများ၌  မိဘအုပ်ထိန်းသူနှင့်အတူ  ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည်။ မြိတ်မြို့နယ်၌ အခြေခံပညာ အထက်တန်းနှင့်  အလယ်တန်း စာသင်ကျောင်း ၇၈ ကျောင်းရှိ  အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၈၃၁၁ ဦးကို ဆေးထိုးစုရပ်ကျောင်း ၂၄ ကျောင်းတွင် ဆေးထိုးအဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ဖြင့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။      

ကျွန်းစု

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး  ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျွန်းစုအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌ ပထမအကြိမ်  ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာ ကျွန်းစုအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းရှိ အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၈၂ ဦး၊ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃၄၅ ဦး စုစုပေါင်း ၅၂၇ ဦးတို့ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

ကော့သောင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းမြို့နယ် အနေဖြင့် ဆေးထိုးစုရပ် ၁၂ ခု စီစဉ်ထားကာ အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်း ၆၄ ကျောင်းမှ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၂၅၉၃ ဦးကို စုရပ်အသီးသီးတွင် သတ်မှတ်နေ့ရက်များအလိုက် အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်အထိ ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင် ဆေးထိုးစုရပ်ဖြစ်သည့် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌ ကော့သောင်းမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်း ၁ဝ ကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃၃ဝဦးကို ထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

လေးမျက်နှာ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာ မြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများမှ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် အခြေခံပညာ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား  ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးသည့်စုရပ်များ၌ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံအဖွဲ့ ခြောက်ဖွဲ့ဖြင့် ကျောင်းသား၊  ကျောင်းသူ ၆၃၈၅ ဦးတို့အား စတင်ထိုးနှံ ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မအူပင်

ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မအူပင်မြို့ နယ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာ ဆေးထိုးခြင်း လုပ်ငန်းအား အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ  ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း မအူပင်မြို့နယ်၌ အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်း ၃၂၂ ကျောင်းရှိပြီး    အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကျောင်းသား၊  ကျောင်းသူ ၁၄၂၁၂ ဦးရှိကြောင်း မြို့နယ်ပညာရေးမှူးထံမှ  သိရသည်။

ကျောက်ဆည်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည် မြို့နယ်၌ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးခြင်းကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင်   စတင်ထိုးနှံပေးလျက် ရှိရာ  အမှတ်(၁)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ကျောက်ဆည်)၊   ညောင်ရွှေအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ဟံမြင့်မိုရ်အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ သံရွာအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ကုန်းကြီး အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊  ရဲရွာအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)နှင့် ဖျောက်ဆိပ်ပင်အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းတို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများကို စတင်ထိုးနှံပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

ဘူးသီးတောင်

ရခိုင်ပြည်နယ်  ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ   အခြေခံပညာ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်း များမှ  အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၈၅၉၃ ဦးတို့အား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင်  စတင်ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၌ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)၊ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း၊ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)၊ အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းစုစုပေါင်း ၁၁၄ ကျောင်း ရှိကြောင်းသိရသည်။

ကျောက်ပန်းတောင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၁၂ဝ ဦး၊ အခြေခံပညာ အလယ်တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၄၂၃၉ ဦး စုစုပေါင်း ၅၃၅၉ ဦး  စာရင်းပေးထားပြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ပေါ်တွင် အမှတ်(၁)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် အမှတ်(၂)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း ဆေးထိုးစုရပ်များနှင့် နယ်ကျောင်းများတွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်ရှိ  ကျေးရွာရှစ်ရွာ၌ ဆေးထိုးစုရပ်ရှစ်ခု ဖွင့်လှစ်၍ ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည်။ 

စစ်တွေ

စစ်တွေမြို့ ဘောလုံးကွင်း ရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၁)  အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ဆတ်ရိုးကျ(ခ)ရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)နှင့် စစ်တွေမြို့ လမ်းသစ်ရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၅) အခြေခံပညာ  အထက်တန်းကျောင်းတို့၌ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ယနေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အထက်တန်းနှင့် အလယ်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၉၅၅၄၄ ဦးအား   ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (Sinovac) ထိုးနှံပေးနိုင်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။

မောင်တော

ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့၌ အခြေခံ ပညာကျောင်းများရှိ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၇၂၉၇ ဦးအား ပထမအကြိမ်အဖြစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံပေးခြင်းကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင်  စုရပ်သတ်မှတ်နေရာ များတွင် ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ  စုစုပေါင်း  ၁၄ဝ၄ ဦးအား  ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ  ထိုးနှံပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကြို့ပင်ကောက်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကြို့ပင်ကောက်မြို့၌   အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်း ၃၇ ကျောင်းမှ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၃၆၇၁ ဦးအား  ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ  ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးမည်ဖြစ်ရာ ယနေ့တွင်  ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၁၃ဝ၁ ဦးကို  ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း၊    ကျန်ရှိနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ဆက်လက် ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း    သိရသည်။

ဇီးကုန်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဇီးကုန်းမြို့နယ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား  ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီမှ စတင်၍ ဆေးထိုးစုရပ် လေးနေရာခွဲကာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ဇီးကုန်း)၌ ကျောင်းသား၊   ကျောင်းသူ ၃၈၃ ဦး၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(မြို့မ)၌ ၄၈၅ ဦး၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (မယင်းလက်ပံခုံ)၌  ၂၇၄ ဦး၊  အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း(ထန်းတပင်)၌ ၅၈၆ ဦးအား မိဘများ၏ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ   စတင်ထိုးနှံပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

ကမမောင်း

ကရင်ပြည်နယ် ကမမောင်းမြို့အတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများမှ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး  ပထမအကြိမ် ထိုးနှံပေးခြင်းကို  ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲမှစတင်၍  ကျန်းမာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများက ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည်။

ကမမောင်းမြို့အတွင်းရှိ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံကြမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူစုစုပေါင်း ၁၇၉၄ ဦးရှိပြီး ဆေးထိုးစုရပ်များအနေဖြင့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (ကမမောင်း)၊ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း(အုန်းတော)၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(ကတိုင်တိ)တို့တွင် ဆေးထိုးစုရပ် သတ်မှတ်ထားပြီး ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။    

ကော့ကရိတ်

ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပထမအကြိမ် ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံခြင်း ကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီတွင် ဆေးထိုးစုရပ် ငါးနေရာ၌ စတင်ထိုးနှံပေးရန် လျာထား သော်လည်း လာရောက်ထိုးနှံသည့်ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူဦးရေ ျားပြားသောကြောင့် ဆေးထိုးစုရပ် ၁၃ နေရာပြန်လည် သတ်မှတ်၍ ထိုးနှံပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

အင်းစိန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ   အခြေခံပညာ အထက်တန်း ကျောင်းများမှ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက်ကျောင်းသား၊  ကျောင်းသူ ၄၄၂၉ ဦးအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးများ စတင်ထိုးနှံခြင်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အမှတ်(၁)  အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း(အင်းစိန်)၌  ထိုးနှံလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

မြိုင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် အခြေခံပညာ အလယ်တန်းနှင့်   အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရန်အတွက် မြို့မဇုန်၊ ဗဟင်းဇုန်၊ လက်ယက်မဇုန်နှင့် ကိုင်းတောမဇုန်ဟူ၍ ဆေးထိုး စုရပ်လေးခု သတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မြို့မဇုန်ဆေးထိုး စုရပ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူပေါင်း ၃၂ဝ ထိုးနှံပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

လွိုင်ကော်

ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ် ဒေါတမရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၅)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌ အသက် ၁၂ နှစ် နှင့်အထက် အခြေခံပညာ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း အဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ယနေ့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ဆေးစတင် ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာ ဆေးထိုး စုရပ် သုံးနေရာ၌ ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။

ပေါင်

မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ်ရှိ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ ပေးခြင်းကို ပထမနေ့အနေဖြင့် အလှပ်ကျေးရွာ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် သဲကုန်းကျေးရွာ   အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း စုရပ်များတွင် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှစတင်၍  ထိုးနှံပေးလျက်ရှိရာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၄ဝဝ ဦး တို့ကို ပထမနေ့အဖြစ် စတင်ထိုးနှံပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။         

သံဖြူဇရပ်

မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၌ ယနေ့နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်ကာ ပထမနေ့အဖြစ် ဆေးထိုးအဖွဲ့ခုနစ်ဖွဲ့ဖြင့် ဆေးထိုးစုရပ် ခုနစ်နေရာ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများကို ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ထိုးနှံပေးရာတွင် စုရပ်ခုနစ်နေရာ၌ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်  ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၆၅၆၉ ဦးအား ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးလျက် ရှိကြောင်းသိရသည်။

မိုင်းရယ်

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)  လားရှိုးခရိုင် မိုင်းရယ်မြို့နယ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးနှံခြင်းကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် မိုင်းရယ်မြို့   အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌  ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရာ မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကမ်းမယ့်လက် ပရဟိတအဖွဲ့များက  ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်  အုပ်ထိန်းသူများအား  ကာကွယ်ဆေး  ထိုးနှံခြင်း အကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး  ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းခြင်း၊ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်တိုင်းခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး စနစ်တကျ   ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။      

မိုင်းယန်း

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံခရိုင် မိုင်းယန်းမြို့နယ်၌  အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက်အခြေခံပညာ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း အဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား  ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံပေးခြင်းကို  ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီမှ စတင်၍  မွန်ကဲရပ်ကွက် အတွင်းရှိ အခြေခံပညာ  အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ဈေးတန်းရပ်ကွက်  အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်းတို့ရှိ ဆေးထိုးစုရပ်၌ စတင်ထိုးနှံပေးလျက်ရှိသည်။

မိုင်းယန်းမြို့နယ်အတွင်း မြို့ပေါ်တွင် ဆေးထိုးစုရပ် နှစ်နေရာရှိပြီး မိုင်းလွေကျေးရွာအုပ်စုတွင်  ဆေးထိုးစုရပ်  နှစ်နေရာနှင့် ယန်းကောင်အုပ်စုတွင်   ဆေးထိုးစုရပ် နှစ်နေရာ  စုစုပေါင်း သတ်မှတ်ဆေးထိုး စုရပ်ခြောက်နေရာတို့တွင် ဆေးထိုးအဖွဲ့ သုံးဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ရက်အလိုက် ဆက်လက်ထိုးနှံ ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။