မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၆/၂ဝ၂၁ ထုတ်ပြန်