တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ကြေညာ

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ကြေညာ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်

စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍

ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်

၁။ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာများကို ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃ဝ) ရက်နေ့အတွင်း လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရာ၌ ဘာသာတွဲအမှတ်စဉ် (၁)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈) များဖြင့် ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် အစိမ်းရောင်ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာနှင့် ကတ်ပြားပုံစံဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘာသာတွဲအမှတ်စဉ် (၂)၊(၃)၊(၄) များဖြင့် ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် ပန်းရောင်ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာနှင့် ကတ်ပြားပုံစံဖြင့် တင်သွင်းရန် အရောင်နှစ်မျိုးခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပါသည်။

၃။ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများ၊ ကျောင်းခွဲများ၊ တွဲဖက်ကျောင်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်းများမှ လျှောက်လွှာ တင်သွင်းမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ကျောင်းအုပ်ကြီးများသည် ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာ တစ်စောင် လျှင် (၂ဝဝိ/-)ကျပ်နှင့် စာမေးပွဲဝင်ကြေး ၇ဝဝိ/- ကျပ်တန် ငွေသွင်းတံဆိပ်ခေါင်းများ ဝယ်ယူပြီး၊ လျှောက်လွှာတစ်စောင်တွင် တံဆိပ်ခေါင်း တစ်ခုကပ်၍ လျှောက်လွှာများကိုစုပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချိန်မီပေးပို့ ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။      ပြင်ပဖြေဆိုရန် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများတွင် ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာ တစ်စောင်လျှင် (၂ဝဝိ/-)ကျပ်နှင့် စာမေးပွဲဝင်ကြေး အတွက် (၇ဝဝိ/-)ကျပ်တန် ငွေသွင်းတံဆိပ်ခေါင်းများ ဝယ်ယူပြီး ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ၏ လက်ဝဲဘက်ထိပ်ပိုင်းတွင် ကပ်၍ မိမိတို့အမှန်တကယ် နေထိုင် သည့်မြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွင် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း အချိန်မီ တင်သွင်းကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။      သတ်မှတ်ထားသော ရက်များအတွင်း အချိန်မီပေးပို့ခြင်း မရှိသူများသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိကြမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် စာဖြေသူ တင်သွင်းသည့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်လျှောက်လွှာနှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ဘာသာတွဲမှအပ အခြားဘာသာတွဲသို့ ပြောင်းလဲဖြေဆိုခွင့်ပြုမည် မဟုတ်သဖြင့် မိမိဖြေဆိုမည့် ဘာသာတွဲအလိုက်ပုံစံများ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ   သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီး   မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက် ပေးပို့ကြရန်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။

၆။      ကျောင်းများ ယာယီပိတ်ထားသဖြင့် ကျောင်းဖွင့်ရက် နောက်ကျသော တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၉) ခုမှ မြို့နယ် (၄၆) မြို့နယ်ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများ၏ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ပြင်ပဖြေဆိုမည့်သူများ အတွက် လျှောက်လွှာရောင်းချခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ရက်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။