လုပ်ငန်းခွင်အကြို မူလတန်း ဆရာအတတ်ပညာ သင်တန်း၊ Pre-service Primary Teacher Training PPTT(7/2020) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာ