မင်းလှမြို့နယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေး     

မင်းလှမြို့နယ်၌ ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားများ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေး              

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး   သရက်ခရိုင် မင်းလှမြို့နယ်တွင် မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ ဒေသခံပြည်သူများအား  ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့်   အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းနှင့်   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်    ရွှေချောင်းကျေးရွာ၌   ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်း သိရသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ''ပြည်သူ့ဘဝပြည့်စုံဖို့ နိုင်ငံသားကတ် ကိုင်ဆောင်ကြစို့'' ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ မင်းလှမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန  မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးဟန်မိုးဦးနှင့် ဝန်ထမ်းများက ပန်းခင်းစီမံချက်ဖြင့်  အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများကို ကျေးရွာများအရောက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး  အသက် ၁ဝ နှစ်ပြည့်  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားပြုလုပ်သူ ၁၃၅ ဦး၊  အသက် ၁၈ ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားပြုလုပ်သူ ၁၉ ဦး၊ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်သူ ၅၆ ဦး၊ ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးပြုလုပ်သူ ၁၂ ဦးနှင့် အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း ၈၈ စုတို့အား ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

မင်းလှမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ  ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်  ဒေသခံပြည်သူများအား အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကို ကျေးရွာများအရောက်  ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။