ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရာတွင် အသုံးများသည့် ဆေးဝါးများ၏ ပေါက်ဈေးများ (၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ညနေ ၆ နာရီအချိန်ထိဈေးနှုန်း

ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါအား ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရာတွင် အသုံးများသည့် ဆေးဝါးများ၏ ပေါက်ဈေးများ

(၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ညနေ ၆ နာရီအချိန်ထိဈေးနှုန်း

အခြားဆေးဝါးများ၏ ဈေးနှုန်းများကို Website (www.mccpmd.org)ESifh Facebook Page https://www.facebook.com/ 32330252139 2189/posts/ 1720802588308835/?d=n တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။