မြဝတီပြည်တွင်းသတင်းများ (၂၀၂၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် ည ၈ နာရီ သတင်းများ)