တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီး/ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် တားဆီး/ဖမ်းဆီးဆုငွေနှင့် သတင်းပေးဆုငွေ ချီးမြှင့်နိုင်ရေး အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း