၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးရေများတွင် အက်စစ်ပါဝင်မှုအခြေအနေ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးရေများတွင် အက်စစ်ပါဝင်မှုအခြေအနေ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အရှေ့အာရှ အက်စစ်ဖြစ်ထွန်းမှု စောင့်ကြည့်တိုင်းတာရေးကွန်ရက် (Acid   Deposition  Monitoring Network in East Asia-EANET) အဖွဲ့အစည်းတွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏    မြို့ကြီး (၄၁)မြို့ရှိ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒစခန်း (၄၁)ခု  (ပုံ-၁)တွင် ရွာသွန်းသောမိုးရေများကိုစုဆောင်းကာ မိုးရေတွင်အက်စစ်ပါဝင်မှု (pH) တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများကို လစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးရေများတွင် အက်စစ်ပါဝင်မှု (pH)နှင့် မိုးရေ၏သန့်ရှင်းမှု (နဃ) များကိုတိုင်းတာသည့်စခန်း (၄၁)ခု၌ စခန်းအားလုံးတို့တွင် မိုးရွာသွန်းခဲ့ပါသည်။ မိုးရေနမူနာတိုင်းတာရရှိခဲ့သည့် (၄၁)စခန်းအနက် (၂၈)စခန်းတို့တွင် ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးရေများ၏ စံ တန်ဖိုးများသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)မှ စံသတ်မှတ်ထားသည့်  သောက်သုံးရေအတွက် pH တန်ဖိုးနှင့်   ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ   စံသတ်မှတ်ထားသည့် သောက်သုံးရေအတွက် pH တန်ဖိုး (၆.၅-၈.၅)အတွင်းတွင်ရှိပြီး ဗန်းမော်၊ တောင်ကြီး၊ ကသာ၊ ကလေးဝ၊ မှော်ဘီ၊ မကွေး၊ ကျောက်ဖြူ၊ မအူပင်၊ ထားဝယ်နှင့် ကော့သောင်းစခန်းများတွင် ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးရေများ၏ pH တန်ဖိုးများသည် (၅.၆-၆.၄) အတွင်းတွင် ရှိပါသဖြင့် ပုံမှန်မိုးရေအဆင့်တွင်ရှိပါသည်။

မိုးရေ၏ စံ တန်ဖိုးသည် ၅.၆ အောက်ရောက်ရှိမှသာ အက်စစ်ဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့သောမိုးရေများတွင် အက်စစ်ဖြစ်ထွန်းမှု အခြေအနေမရှိကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။                            

    (မိုး/ဇလ)