(၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပဒေသာကပွဲပုံရိပ်များ ၂၆-၁၁-၂၀၂၂ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ထိ

(၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ပဒေသာကပွဲပုံရိပ်များ ၂၆-၁၁-၂၀၂၂ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ထိ