စပါးသီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ ဝါးခြင်းတောင်းများ ရောင်းအားကောင်း

စပါးသီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ ဝါးခြင်းတောင်းများ ရောင်းအားကောင်း

တောင်တွင်းကြီး  ဒီဇင်ဘာ  ၁၁

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၌ ဝါး၊ ဝါးဖျာ၊ ဝါးခမောက်၊ ဝါးကုလားထိုင်၊ ဝါးခြင်းအမျိုးမျိုး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရက်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိရာ ယခုအခါ စပါးသီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ ဝါးခြင်းတောင်းများ ရောင်းအားကောင်းကြောင်း  သိရသည်။

ဝါးခြင်းတောင်းရက်လုပ်ရာတွင် အဓိက ကုန်ကြမ်းဖြစ်သောဝါးကို   တစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၁၀၀၀ ခန့်ဖြင့် ဝယ်ယူရပြီး တောင်းရက်လုပ်ပြီးစီးမှုအနေဖြင့် တစ်နေ့လျှင် တောင်းအသေး လေးလုံး၊ အလတ်သုံးလုံး၊ အကြီးနှစ်လုံးရက် လုပ်ပြီးစီးပြီး ပုတ်တစ်လုံးကို တစ်နေကုန် ရက်လုပ်ရသည်။

တောင်းရက်လုပ်ရာတွင် ဝါးတစ်လုံးကို လိုအပ်သလို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ တောင်းအသေးသုံးလုံး၊ အလတ် နှစ်လုံး၊ အကြီး တစ်လုံးရရှိပြီး    ပုတ်တစ်လုံး ရရှိရန် ဝါး သုံးလုံးခန့် အသုံးပြုရသည်။ ဈေးနှုန်းအနေဖြင့်  တောင်းအသေး တစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၃၅၀၀၊ အလတ်တစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၅၀၀၀၊ အကြီးတစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၇၀၀၀၊  ပုတ်အသေးတစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၁၃၀၀၀၊ အလတ်တစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၁၄၀၀၀၊ အကြီးတစ်လုံးလျှင် ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀ ဖြင့်     ရက်လုပ်ရသည်။

တောင်းများ၊ ပုတ်များကို  ပဲကြော်၊ပဲလှော်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဝါကြိတ်ဖတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက အဓိက  အသုံးပြုကြကြောင်း ယခုကာလမှာ  စပါးပေါ်ချိန်ဖြစ်သည့်အတွက် အော်ဒါမှာယူမှုများ   ဆက်တိုက်ရှိပြီး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း   သိရသည်။