ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၌ ဆောင်းနေကြာသီးနှံ ဧက ၉၆၂၀ စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၌ ဆောင်းနေကြာသီးနှံ ဧက ၉၆၂၀ စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၌ စားသုံးဆီ ဖူလုံပိုလျှံရေးအတွက် ကွင်းပေါင်း ၂၀၂ ကွင်း၊ တောင်သူပေါင်း ၃၈၇၉ ဦးတို့၏  စိုက်ပျိုးမြေများတွင် ဆောင်းနေကြာသီးနှံ ၁၅၆၈၄ ဧက စိုက်ပျိုးရန် လျာထားခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်အထိ ဆောင်းနေကြာသီးနှံဧက ၉၆၂၀ စိုက်ပျိုးပြီးကြောင်း သိရသည်။

ဆောင်းနေကြာသီးနှံများကို တိုက်နယ်(၁)မှ ကွင်းပေါင်း ၁၈ ကွင်း၊ တောင်သူ၁၇၉ ဦးတို့တွင် ၇၃၆ ဧက၊ တိုက်နယ်(၂)မှ ကွင်းပေါင်း ၁၄ ကွင်း၊ တောင်သူ ၃၁၀ ဦးတို့တွင်  ၈၉၃ ဧက၊  တိုက်နယ်(၃)မှ ကွင်းပေါင်း ၁၁ ကွင်း၊ တောင်သူ ၂၆၇ ဦး တို့တွင် ၅၂၁ ဧက၊   တိုက်နယ်(၄)မှ ကွင်းပေါင်း ၁၂ ကွင်း၊ တောင်သူ ၇၈၈ ဦးတို့တွင် ၁၂၃၈ ဧက၊  တိုက်နယ်(၅)မှ ကွင်းပေါင်း ၁၂ ကွင်း၊ တောင်သူ ၁၀၉ ဦးတို့တွင် ၂၁၃ ဧက၊  တိုက်နယ်(၆)မှ ကွင်းပေါင်း ၁၇ ကွင်း၊ တောင်သူပေါင်း၄၆၀ ဦးတို့တွင် ၁၁၁၆ ဧက၊ တိုက်နယ်(၇)မှ ကွင်းပေါင်း ၂၆ ကွင်း၊ တောင်သူပေါင်း၃၉၈ ဦးတို့တွင် ၇၁၅ ဧက၊ တိုက်နယ်(၈)မှ ကွင်းပေါင်း ၂၀ ကွင်း၊ တောင်သူ ၆၅၀ ဦးတို့တွင်  ၁၂၈၆ ဧက၊ တိုက်နယ်(၉)မှ ကွင်းပေါင်း ၇ ကွင်း၊ တောင်သူပေါင်း ၁၄၀ဦးတို့တွင် ၃၈၅ ဧက၊ တိုက်နယ်(၁၀)မှ ကွင်းပေါင်း ၁၇ ကွင်း၊ တောင်သူပေါင်း၁၁၉ ဦးတို့တွင် ဧက ၁၂၃၀၊ တိုက်နယ်(၁၁)မှ ကွင်းပေါင်း ၂၁ ကွင်း၊ တောင်သူပေါင်း ၁၈၃ ဦးတို့တွင်   ၅၈၅ ဧက၊ တိုက်နယ်(၁၂)မှ  ကွင်းပေါင်း ၂၇ ကွင်းတောင်သူပေါင်း ၂၇၆ ဦးတို့တွင် ၇၀၂ ဧကစုစုပေါင်းဧက ၉၆၂၀ စိုက်ပျိုးထားကြောင်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

နေကြာသီးနှံစိုက်ခင်းများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းရေး မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းကာ မြေအမျိုးအစားနှင့် ရာသီဥတုအပေါ် မူတည်ပြီး  ဒေသနှင့်ကိုက်ညီပြီး အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမည့် အပင်ပေါက်နှုန်း ကောင်းသော နေကြာမျိုးများကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးစေပြီး နည်းပညာများ စနစ်တကျ ဖြန့်ဖြူးပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။