နတ်မောက်မြို့နယ် အတွင်း၌ ဆီထွက်သီးနှံ ဆောင်းနေကြာ စိုက်ခင်းများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိ

နတ်မောက်မြို့နယ် အတွင်း၌ ဆီထွက်သီးနှံ ဆောင်းနေကြာ စိုက်ခင်းများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိ

    မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နတ်မောက်မြို့နယ် အတွင်း၌ ဆီထွက်သီးနှံ ဆောင်းနေကြာစိုက်ပျိုးထားရှိရာ ယခုအခါ  နေကြာစိုက်ခင်းများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

    နတ်မောက်မြို့နယ်၌ ဆီထွက်သီးနှံတိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးနှင့် ဆောင်းနေကြာ အထွက်နှုန်း  တိုးတက်စေရေးအတွက် ရေဆင်း(၁)မျိုးနေကြာ၊ ဆင်းရွှေကြာနေကြာမျိုးတို့ စိုက်ပျိုးခဲ့ရာ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း တိုးတက်စေရေး မျိုးစိုက်စနစ်ဖြင့် သွင်းအားစု အသုံးပြုခြင်း၊ အပင်ပိုးမွှားရောဂါ   ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း၊ နည်းစနစ်မှန် လိုက်နာစေရေး ဆောင်ရွက်ပေးမှုတို့ကြောင့် မိုးဦး၊ မိုးနှောင်း၊ မိုးလယ်နေကြာ စိုက်ခင်းများ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းသည့်အပြင် ဆောင်းနေကြာများလည်း အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက် ရှိသည်။   

    ဆောင်းနေကြာစိုက်ပျိုးရာတွင် အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလတို့တွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး သက်တမ်းအားဖြင့် ၄ လခန့် ကြာမြင့်ကြောင်း၊ တစ်ဧကလျှင် နေကြာမျိုး ၄ ပြည်နှုန်း စိုက်ပျိုးရပြီး   အထွက်နှုန်းအားဖြင့် တင်း ၃၀ ခန့် ထွက်ရှိ၍ နေကြာတစ်တင်းလျှင် ဆီ ၄ ပိဿာနှုန်း ထွက်ရှိကြောင်း  ဆောင်းနေကြာစိုက်ပျိုးသော တောင်သူ ဒေါ်ဝင်းဝင်းထွေးထံမှ သိရသည်။