လုံမုံကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

လုံမုံကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

နေပြည်တော်  မတ်  ၂၀

    ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ တန့်ယန်းခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၄၆၂)ဧကရှိသောနယ်မြေကို   “လုံမုံ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော”  အဖြစ်  အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၀/၂၀၂၃) အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၉)ရက်၊ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်)မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

လုံမုံကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အနီးအနားရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်၊ ရေ၊ မြေ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန်၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ ရာသီဥတု ညီညွတ်မျှတစေရန်နှင့် သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ  တည်ထောင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် စီးပွားရေး(ထင်းရှူး) စိုက်ခင်းဟောင်းများနှင့် ယင်းတို့နှင့် တစ်ဆက်တည်းရှိသည့် သစ်တော ဖုံးလွှမ်းသည့်ဧရိယာအား   ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။

လုံမုံကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်  တားမြစ်သစ်စာရင်းဝင် ထင်းရှူးပင်များအား ထိရောက်စွာ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်အပြင် ရှဉ့်၊ တောကြက်၊ ခါ၊ ငှက်နှင့်ချေ စသည့်တိရစ္ဆာန်များ၏ကျက်စားရာဒေသ တိုးပွားလာခြင်း၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအနီးရှိ ဒေသခံပြည်သူများမှ လုပ်ကိုင် စားသောက်လျက်ရှိသော  လယ်၊ ယာ၊ ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းများအတွက် ရေ၊ မြေနှင့် ရာသီဥတုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ   ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမည်ဖြစ်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန