၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ကြားနေမှု ဓာတ်ပုံမြင်ကွင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ကြားနေမှု ဓာတ်ပုံမြင်ကွင်း