တပ်မတော်ဆေး တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းဝင်ခွင့် မေးခွန်းနမူနာပုံစံ- ဇီဝ‌ဗေဒ (၂၀၂၂)